Nieuwsflash

30/03/2017

Opleiding Teamcoaching voor chauffeurs PC 140.02
lees meer >>>

30/03/2017

Workshop: Mijn klanten vergrijzen: ervaar zelf hun noden
lees meer >>>

10/02/2017

Indexsprong voor de lonen van de VVB vanaf 1 februari 2017
lees meer >>>

30/11/2016

Infosessie: Duurzaam ondernemen binnen transport sectoren
lees meer >>>

30/11/2016

AnciŽnniteitsvergoeding
lees meer >>>

29/11/2016

Geschenkcheques 2016
lees meer >>>

10/06/2016

Ecocheques in juli 2016
lees meer >>>

6/06/2016

Taxichauffeurs: Verhoging GGMMI met 2% op 1 juni 2016
lees meer >>>

6/06/2016

Loonindexering garagepersoneel taxi en VVB vanaf 1 juni 2016
lees meer >>>

20/02/2016

5 nieuwe CAO's op de website
lees meer >>>

19/11/2015

Taxilive.be
lees meer >>>

7/10/2015

Elke loonbetaling moet via overschrijving gebeuren
lees meer >>>

22/01/2013

Werkgelegenheisplan 45+
lees meer >>>

3/01/2013

Tewerkstellingspremie 50+
lees meer >>>

Nieuws


6/06/2016 - Taxichauffeurs: Verhoging GGMMI met 2% op 1 juni 2016

Het maandelijks gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen werd € 1.590,64 sinds 1 juni 2016. Door de inflatie overschrijdt het sociale gezondheidsindexcijfer de spilindex voor de indexering van het GGMMI.

 

De taxichauffeurs die voltijds tewerkgesteld zijn, genieten van het gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen (GGMMI voor de categorie 20 jaar en 12 maanden anciënniteit). Tengevolge van die indexering met 2 % per 1 juni 2016, komt dit nu maandelijks op € 1.590,64 voor een voltijdse taxichauffeur.
Wij herinneren er tevens aan dat, overeenkomstig de bestaande CAO 35 gesloten in de Nationale Arbeidsraad, een deeltijdse taxichauffeur recht heeft op een gemiddeld minimum maandinkomen dat, naar rata van zijn arbeidsduur in de onderneming, proportioneel wordt berekend op het gemiddeld minimum maandinkomen van de voltijdse werknemer.

 

Omrekening in bedrag per uur: (€ 1.590,64 x 3) : 494 = € 9,6598/u
Overloon vanaf 1/6/2016 : € 4,83/u (= toeslag van 50%)
Uurloon in geval van gebrek aan voertuig vanaf 1/06/2016: € 7,34/u