Nieuwsflash

14/01/2019

Opleiding TEAMCOACHING voor chauffeurs
lees meer >>>

10/01/2019

Indexsprong voor de lonen van de VVB vanaf 1 januari 2019
lees meer >>>

19/12/2018

AnciŽnniteitsvergoeding
lees meer >>>

19/12/2018

Geschenkcheques 2018
lees meer >>>

30/10/2018

Onthaalbrochure voor nieuwe werknemers
lees meer >>>

20/09/2018

Taxichauffeurs: RECHTZETTING GGMMI op 1 september 2018
lees meer >>>

10/09/2018

Loonindexering garagepersoneel taxi en VVB vanaf 1 sept 2018
lees meer >>>

22/06/2018

Jaarverslag 2017
lees meer >>>

22/06/2018

GEEN ecocheques meer in juli
lees meer >>>

19/11/2015

Taxilive.be
lees meer >>>

Permanente vorming


Sinds mei 2011 is er een tussenkomst voorzien van het Sociaal Fonds in de kosten voor de permanente vorming die de bedrijven organiseren voor hun chauffeurs (Taxi- en VVB-chauffeurs).

 

Toekenningsvoorwaarden:

 

- De tussenkomst wordt toegekend aan elk bedrijf uit de sector dat permanente vorming(en) voor zijn chauffeurs (zowel taxi als VVB) organiseert.
- Onder permanente vorming wordt verstaan, elke bijscholing die past binnen volgende thema’s:

> Anti-agressietrainingen
> Opleidingen in klantvriendelijkheid / communicatie / sociale vaardigheden
> Toeristische kennis
> Defensief rijden / Ecodrive
> Peterschapsopleidingen
> Vervoer van mindervaliden
> EHBO
> Til- en Heftechnieken
> Invullen ongevalsaangifte
> Bijkomende taalopleidingen

- Suggesties voor uitbreiding van bovenstaande thema’s kunnen steeds aan het Sociaal Fonds voorgelegd worden.Bedrag:
 

- Er is een terugbetaling voorzien van de gemaakte kosten, met een maximum van 100,-€ per chauffeur per opleidingsdag.
- Opgelet: voor bedienden die samen met de chauffeurs de opleiding volgen is geen tussenkomst voorzien.
- Volgende kosten komen niet in aanmerking voor een terugbetaling of tussenkomst:
 
> Loonkost van de deelnemende chauffeurs. (Let wel: indien de opleiding wordt gegeven door een eigen personeelslid, wordt de loonkost van deze lesgever wel als kost aanvaard)
> BTW
> Verplaatsingsonkosten van de deelnemende chauffeurs. (Tenzij de verplaatsing intrinsiek deel uitmaakt van de opleiding bijv. bij een opleiding toeristische kennis, havenbezoek,…)
> Lokaal- en/of infrastructuurkosten en excessieve cateringkosten (kosten van een broodjesmaaltijd ed. worden wel aanvaard.)Procedure:

 
- Binnen de 6 maand na de opleiding dient het bedrijf de terugbetaling/tussenkomst aan te vragen bij het Sociaal Fonds.
- Hiertoe zijn volgende documenten nodig:

> Aanvraagformulier van het Sociaal Fonds.
> Aanwezigheidslijst door elk van de deelnemende chauffeurs ondertekend.
> Bewijsstukken voor het bedrag dat wordt teruggevraagd (rekening houdend met het maximumbedrag per chauffeur per opleidingsdag en met de uitsluiting van terugbetaling van bepaalde kosten).
> (Beknopt) overzicht van de inhoud van de opleiding. (Bijv. een lesplan van de organiserende partner of interne lesgever,…)