Nieuwsflash

30/11/2017

AnciŽnniteitsvergoeding
lees meer >>>

30/11/2017

Geschenkcheques 2017
lees meer >>>

30/06/2017

Taxichauffeurs: Verhoging coŽfficÔent vanaf 1 juli 2017
lees meer >>>

30/06/2017

Taxichauffeurs: Verhoging GGMMI met 0,6% vanaf 1 juli 2017
lees meer >>>

30/06/2017

Loonsverhoging garagepersoneel taxi en VVB vanaf 1 juli 2017
lees meer >>>

30/06/2017

Loonsverhoging VVB vanaf 1 juli 2017
lees meer >>>

7/06/2017

Ecocheques in juli 2017
lees meer >>>

19/11/2015

Taxilive.be
lees meer >>>

Uniformvergoeding (alle werknemers)


Toekenningsvoorwaarden:

 

- Voltijdse: 200 voltijdse arbeidsdagen gepresteerd tussen 1 juli en 30 juni jaar nadien.
- Deeltijdse: pro rata van 200 gepresteerde dagen naargelang het arbeidsregime.

Voorbeeld 1:
Normaal voltijds arbeidsregime in het bedrijf is 38 uren/week.
Arbeidsregime werknemer is: 19 uren/week.
Toekenningsvoorwaarde: 19/38 van 200 dagen = 100 gepresteerde dagen (uitgedrukt in uren).

Voorbeeld 2:
Arbeidsregime werknemer is : 25 uren/week.
Toekenningsvoorwaarde: 25/38 van 200 dagen = 131,6 gepresteerde dagen (uitgedrukt in uren).

 


Bedrag:

- Voltijdse: forfait € 150 per jaar.
- Deeltijds: pro rata van € 150 naargelang het arbeidsregime.

Voorbeeld 1:
Normaal voltijds arbeidsregime in het bedrijf is 38 uren/week.
Arbeidsregime werknemer is: 19 uren/week.
Bedrag : 19/38 van € 150 = € 75.

Voorbeeld 2 :
Arbeidsregime werknemer is: 25 uren/week.
Bedrag : 25/38 van € 150 EUR = € 98,7.

 


Procedure:

- Rechtstreekse betaling door het Sociaal Fonds aan de rechthebbende werknemers, per overschrijving op bankrekening van de werknemer.
- Rechthebbenden kunnen nog gedurende 5 jaar hun recht laten gelden, vandaar blijft er een totale provisie voor de uitbetaling uniformvergoeding voorzien gedurende nog vijf jaar.

 

 

Onder werknemers wordt verstaan de arbeiders en arbeidsters, aangegeven in de RSZ-categorie 068.