Nieuwsflash

30/03/2017

Opleiding Teamcoaching voor chauffeurs PC 140.02
lees meer >>>

30/03/2017

Workshop: Mijn klanten vergrijzen: ervaar zelf hun noden
lees meer >>>

10/02/2017

Indexsprong voor de lonen van de VVB vanaf 1 februari 2017
lees meer >>>

30/11/2016

Infosessie: Duurzaam ondernemen binnen transport sectoren
lees meer >>>

30/11/2016

AnciŽnniteitsvergoeding
lees meer >>>

29/11/2016

Geschenkcheques 2016
lees meer >>>

10/06/2016

Ecocheques in juli 2016
lees meer >>>

6/06/2016

Taxichauffeurs: Verhoging GGMMI met 2% op 1 juni 2016
lees meer >>>

6/06/2016

Loonindexering garagepersoneel taxi en VVB vanaf 1 juni 2016
lees meer >>>

20/02/2016

5 nieuwe CAO's op de website
lees meer >>>

19/11/2015

Taxilive.be
lees meer >>>

7/10/2015

Elke loonbetaling moet via overschrijving gebeuren
lees meer >>>

22/01/2013

Werkgelegenheisplan 45+
lees meer >>>

3/01/2013

Tewerkstellingspremie 50+
lees meer >>>

Uniformvergoeding (alle werknemers)


Toekenningsvoorwaarden:

 

- Voltijdse: 200 voltijdse arbeidsdagen gepresteerd tussen 1 juli en 30 juni jaar nadien.
- Deeltijdse: pro rata van 200 gepresteerde dagen naargelang het arbeidsregime.

Voorbeeld 1:
Normaal voltijds arbeidsregime in het bedrijf is 38 uren/week.
Arbeidsregime werknemer is: 19 uren/week.
Toekenningsvoorwaarde: 19/38 van 200 dagen = 100 gepresteerde dagen (uitgedrukt in uren).

Voorbeeld 2:
Arbeidsregime werknemer is : 25 uren/week.
Toekenningsvoorwaarde: 25/38 van 200 dagen = 131,6 gepresteerde dagen (uitgedrukt in uren).

 


Bedrag:

- Voltijdse: forfait € 150 per jaar.
- Deeltijds: pro rata van € 150 naargelang het arbeidsregime.

Voorbeeld 1:
Normaal voltijds arbeidsregime in het bedrijf is 38 uren/week.
Arbeidsregime werknemer is: 19 uren/week.
Bedrag : 19/38 van € 150 = € 75.

Voorbeeld 2 :
Arbeidsregime werknemer is: 25 uren/week.
Bedrag : 25/38 van € 150 EUR = € 98,7.

 


Procedure:

- Rechtstreekse betaling door het Sociaal Fonds aan de rechthebbende werknemers, per overschrijving op bankrekening van de werknemer.
- Rechthebbenden kunnen nog gedurende 5 jaar hun recht laten gelden, vandaar blijft er een totale provisie voor de uitbetaling uniformvergoeding voorzien gedurende nog vijf jaar.

 

 

Onder werknemers wordt verstaan de arbeiders en arbeidsters, aangegeven in de RSZ-categorie 068.