Nieuwsflash

7/06/2017

Ecocheques in juli 2017
lees meer >>>

2/06/2017

Taxichauffeurs: Verhoging GGMMI met 2% op 1 juni 2017
lees meer >>>

2/06/2017

Loonindexering garagepersoneel taxi en VVB vanaf 1 juni 2017
lees meer >>>

10/02/2017

Indexsprong voor de lonen van de VVB vanaf 1 februari 2017
lees meer >>>

19/11/2015

Taxilive.be
lees meer >>>

Vergoeding bij overlijden (alle werknemers)


Toekenningsvoorwaarden:


- Werknemer actief in dienst van een werkgever uit de RSZ-categorie 068 (Taxi of VVB).
- Werknemer heeft nog niet de wettelijke pensioengerechtigde leeftijd bereikt.

 

 Bedrag:

€ 1.000

- Aan overblijvende echtgenoot of
- Aan de persoon die kan bewijzen dat hij de begrafeniskosten van de overleden werknemer heeft gedragen.


Procedure:

- Rechtstreekse betaling door de werkgever aan de rechthebbende.
- Terugbetaling door het Sociaal Fonds aan de werkgever met een speciaal aanvraagformulier en attesten.

 

 

Onder werknemers wordt verstaan de arbeiders en arbeidsters, aangegeven in de RSZ-categorie 068.