Nieuwsflash

27/10/2017

Onthaalbrochure voor nieuwe medewerkers
lees meer >>>

20/10/2017

Infosessie: Maatregelen voor wie aanwerft of opleidt
lees meer >>>

20/10/2017

De Grote Verkeersquiz 2017
lees meer >>>

30/06/2017

Taxichauffeurs: Verhoging coŽfficÔent vanaf 1 juli 2017
lees meer >>>

30/06/2017

Taxichauffeurs: Verhoging GGMMI met 0,6% vanaf 1 juli 2017
lees meer >>>

30/06/2017

Loonsverhoging garagepersoneel taxi en VVB vanaf 1 juli 2017
lees meer >>>

30/06/2017

Loonsverhoging VVB vanaf 1 juli 2017
lees meer >>>

7/06/2017

Ecocheques in juli 2017
lees meer >>>

19/11/2015

Taxilive.be
lees meer >>>

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest


Naast de algemene voorwaarden om aan de slag te gaan als taxichauffeur, vraagt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest als bijkomende voorwaarde dat men een uittreksel uit het strafregister kan voorleggen dat aan de Brusselse vereisten voldoet.

 

Verder moeten taxichauffeurs in het BHG zich houden aan een strikte reglementering. Om als taxichauffeur te werken in het BHG moet de chauffeur een bekwaamheidscertificaat bezitten. Dit kan men op de volgende manier behalen:

 

1) Eerst moeten de kandidaat-taxichauffeurs slagen voor een aantal gedragstesten. Deze testen worden afgenomen door de MIVB en bestaan uit 2 proeven:

> Een selectieproef (schriftelijke test):
- elementaire rekenoefeningen en vraagstukken
- schrijftest
- test logisch denken
- concentratietest

> Persoonlijkheidstest (schriftelijke vragenlijst) en individueel gesprek

 

 

2) De kandidaat-taxichauffeurs moeten een theoretische cursus volgen gedurende 7 dagen bij de Brusselse Directie der taxi's. Deze theoretische cursus omvat: 

- taxiwetgeving en invullen rittenbladen
- sociale wetgeving
- kaartlezen
- klantgerichte communicatie
- diverse informatie (PBM, tram- en busstroken, veiligheid, Collecto, taxicheques, taxicharter, administratieve boetes, verloren voorwerpen, standplaatsen, controleprocedure, klachtenprocedure,...)

 

3) Na de theoretische cursus moet een examen worden afgelegd met een schriftelijk gedeelte (taxiwetgeving en opstellen rittenbladen) en een mondeling gedeelte (kaartlezen).

 

 

4) Na het slagen voor het examen, ontvangt de kandidaat-taxichauffeur een voorlopig bekwaamheidscertificaat zodat hij onmiddellijk kan starten met zijn praktijkstage, die minimum 6 maand moet duren, bij een Brussels taxibedrijf. Tijdens deze praktijkstage wordt hij door de exploitant verder opgeleid over de topografie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de belangrijkste publieke plaatsen, het gebruik van de taxameter en het gebruik van de rittenbladen. 
De chauffeur tekent voor deze stageperiode een arbeidscontract met het taxibedrijf en ontvangt gedurende deze 6 maanden een loon.

 

 

5) Na 4 maand stage moet de chauffeur een halve dag opleiding in verband met het ecologisch rijden bij de Brusselse Directie der taxi's volgen.

 

 

6) Na 6 maand stage kan de chauffeur zijn definitief bekwaamheidscertificaat ophalen bij de Brusselse Directie der taxi's. Dit nadat een uitgebreid dossier werd ingediend met een positieve beoordeling van het taxibedrijf, van externen en alle rittenbladen en loonfiches van tijdens de 6 maand stage.

 

Meer informatie over de opleiding vind je in volgend document

 


Voor meer informatie en inschrijvingen kan u terecht bij de Brusselse Directie der taxi's via het speciale emailadres: candidats.chauffeurs@sprb.brussels