Nieuwsflash

14/01/2019

Opleiding TEAMCOACHING voor chauffeurs
lees meer >>>

10/01/2019

Indexsprong voor de lonen van de VVB vanaf 1 januari 2019
lees meer >>>

19/12/2018

AnciŽnniteitsvergoeding
lees meer >>>

19/12/2018

Geschenkcheques 2018
lees meer >>>

30/10/2018

Onthaalbrochure voor nieuwe werknemers
lees meer >>>

20/09/2018

Taxichauffeurs: RECHTZETTING GGMMI op 1 september 2018
lees meer >>>

10/09/2018

Loonindexering garagepersoneel taxi en VVB vanaf 1 sept 2018
lees meer >>>

22/06/2018

Jaarverslag 2017
lees meer >>>

22/06/2018

GEEN ecocheques meer in juli
lees meer >>>

19/11/2015

Taxilive.be
lees meer >>>

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest


Naast de algemene voorwaarden om aan de slag te gaan als taxichauffeur, vraagt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest als bijkomende voorwaarde dat men een uittreksel uit het strafregister kan voorleggen dat aan de Brusselse vereisten voldoet.

 

Verder moeten taxichauffeurs in het BHG zich houden aan een strikte reglementering. Om als taxichauffeur te werken in het BHG moet de chauffeur een bekwaamheidscertificaat bezitten. Dit kan men op de volgende manier behalen:

 

1) Eerst moeten de kandidaat-taxichauffeurs slagen voor een aantal gedragstesten. Deze testen worden afgenomen door de Brusselse Directie der taxi's en bestaan uit 4 stappen:


- rekentest
- situationele beoordelingstest
- persoonlijkheidsvragenlijst
- gesprek met een psycholoog 

 

2) De kandidaat-taxichauffeurs moeten een theoretische cursus volgen gedurende 4 dagen bij de Brusselse Directie der taxi's. Deze theoretische cursus omvat: 

- taxiwetgeving en invullen rittenbladen
- sociale wetgeving
- kaartlezen
- klantgerichte communicatie
- diverse informatie (PBM, tram- en busstroken, veiligheid, Collecto, taxicheques, taxicharter, administratieve boetes, verloren voorwerpen, standplaatsen, controleprocedure, klachtenprocedure,...)

 

3) Na de theoretische cursus moet een examen worden afgelegd met een schriftelijk gedeelte (taxiwetgeving) en een mondeling gedeelte (kaartlezen).

 

 

4) Na het slagen voor het examen, ontvangt de kandidaat-taxichauffeur een voorlopig bekwaamheidscertificaat zodat hij onmiddellijk kan starten met zijn praktijkstage, die minimum 6 maand moet duren, bij een Brussels taxibedrijf. Tijdens deze praktijkstage wordt hij door de exploitant verder opgeleid over de topografie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de belangrijkste publieke plaatsen, het gebruik van de taxameter en het gebruik van de rittenbladen. 
De chauffeur tekent voor deze stageperiode een arbeidscontract met het taxibedrijf en ontvangt gedurende deze 6 maanden een loon.

 

 

5) Na 4 maand stage moet de chauffeur een halve dag opleiding in verband met het ecologisch rijden bij de Brusselse Directie der taxi's volgen.

 

 

6) Na 6 maand stage kan de chauffeur zijn definitief bekwaamheidscertificaat ophalen bij de Brusselse Directie der taxi's. Dit nadat een uitgebreid dossier werd ingediend met een positieve beoordeling van het taxibedrijf, van externen en alle rittenbladen en loonfiches van tijdens de 6 maand stage.

 

Alle informatie over de opleiding vind je in volgend document

 


Om u in te schrijven voor het traject, neemt u best contact op met de Brusselse Directie der taxi's via het speciale emailadres: gvandooren@gob.brussels. Dit is de snelste manier en u vermijdt wachtrijen aan het loket!