Nieuwsflash

30/03/2017

Opleiding Teamcoaching voor chauffeurs PC 140.02
lees meer >>>

30/03/2017

Workshop: Mijn klanten vergrijzen: ervaar zelf hun noden
lees meer >>>

10/02/2017

Indexsprong voor de lonen van de VVB vanaf 1 februari 2017
lees meer >>>

30/11/2016

Infosessie: Duurzaam ondernemen binnen transport sectoren
lees meer >>>

30/11/2016

AnciŽnniteitsvergoeding
lees meer >>>

29/11/2016

Geschenkcheques 2016
lees meer >>>

10/06/2016

Ecocheques in juli 2016
lees meer >>>

6/06/2016

Taxichauffeurs: Verhoging GGMMI met 2% op 1 juni 2016
lees meer >>>

6/06/2016

Loonindexering garagepersoneel taxi en VVB vanaf 1 juni 2016
lees meer >>>

20/02/2016

5 nieuwe CAO's op de website
lees meer >>>

19/11/2015

Taxilive.be
lees meer >>>

7/10/2015

Elke loonbetaling moet via overschrijving gebeuren
lees meer >>>

22/01/2013

Werkgelegenheisplan 45+
lees meer >>>

3/01/2013

Tewerkstellingspremie 50+
lees meer >>>

Outplacement (alle werknemers)


Toekenningsvoorwaarden: 

- Minimum 45 jaar op het ogenblik van het ontslag.
- Geen ontslag om dringende reden.
- Minimum 1 jaar ononderbroken in dienst bij de werkgever.

 

 

Procedure:

- De werkgever dient de ontslagen werknemer te informeren binnen de 15 dagen na het einde van de arbeidsovereenkomst dat hij/zij het Sociaal Fonds kan contacteren voor outplacementaanbod.
- De ontslagen werknemer vraagt schriftelijk outplacementbegeleiding aan het Sociaal Fonds binnen de 2 maand na einde van zijn arbeidsovereenkomst.
- Het Sociaal Fonds informeert vervolgens onmiddellijk het Outplacementbureau (Ascento) dat het de betrokken persoon moet contacteren voor een afspraak.
- Om recht te hebben op de eerste fase van het outplacement verbindt de ontslagen werknemer zich ertoe, zich bij de VDAB/ACTIRIS/FOREM in te schrijven als werkzoekende en hiervan het bewijs te leveren.
- Om in fase 2 en 3 recht te hebben op verdere opvolging en begeleiding, verbindt de ontslagen werknemer zich ertoe te goeder trouw mee te werken aan de begeleiding en de aangeboden opleidingen te volgen.
- Zodra de werknemer zonder voldoende rechtvaardiging bij één van deze stadia afwezig is, vervalt zijn/haar recht op iedere verdere ontslagbegeleiding van de sector.
- De begeleiding wordt eveneens stopgezet zodra de werknemer een nieuwe betrekking in loondienst of als zelfstandige heeft gevonden. 
- Wanneer de werknemer een nieuwe betrekking heeft gevonden, doch die verliest binnen drie maanden na de indiensttreding, kan op zijn/haar verzoek de outplacementbegeleiding worden hervat in de fase waar ze was onderbroken.

Door het aanbieden van deze sectorale outplacementbegeleiding wordt voldaan aan de wettelijke en conventionele verplichtingen van de werkgevers van de taxi- en VVB-sector.

 

 

Onder werknemers wordt verstaan de arbeiders en arbeidsters, aangegeven in de RSZ-categorie 068.