Nieuwsflash

30/03/2017

Opleiding Teamcoaching voor chauffeurs PC 140.02
lees meer >>>

30/03/2017

Workshop: Mijn klanten vergrijzen: ervaar zelf hun noden
lees meer >>>

10/02/2017

Indexsprong voor de lonen van de VVB vanaf 1 februari 2017
lees meer >>>

30/11/2016

Infosessie: Duurzaam ondernemen binnen transport sectoren
lees meer >>>

30/11/2016

AnciŽnniteitsvergoeding
lees meer >>>

29/11/2016

Geschenkcheques 2016
lees meer >>>

10/06/2016

Ecocheques in juli 2016
lees meer >>>

6/06/2016

Taxichauffeurs: Verhoging GGMMI met 2% op 1 juni 2016
lees meer >>>

6/06/2016

Loonindexering garagepersoneel taxi en VVB vanaf 1 juni 2016
lees meer >>>

20/02/2016

5 nieuwe CAO's op de website
lees meer >>>

19/11/2015

Taxilive.be
lees meer >>>

7/10/2015

Elke loonbetaling moet via overschrijving gebeuren
lees meer >>>

22/01/2013

Werkgelegenheisplan 45+
lees meer >>>

3/01/2013

Tewerkstellingspremie 50+
lees meer >>>

Diversiteitscampagne


Samen met 22 andere sectoren, heeft het Sociaal Fonds Taxi en VVB in 2011, met de steun van de SERV (Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen), de VDAB én de Vlaamse Overheid, gewerkt aan een diversiteitscampagne.

 

Er werden affiches, postkaarten en banners ontwikkeld met als thema 'Open Kijk Op Talent'. De campagne richt zich zowel naar werkgevers, werknemers en werkzoekenden met de boodschap 'Geef talent een kans' - 'Pak uit met je talent'. Talent heeft niks te maken met leeftijd, herkomst en beperkingen. Met die uitganspunten willen de sectoren meer instroom creëren naar knelpuntberoepen en meer diversiteit realiseren. Dat verschillende sectoren samen campagne voeren vormt de meerwaarde van dit project. Zo ontstaat een sneeuwbaleffect.

 

De doelstellingen uit het Pact 2020 om meer mensen aan het werk te krijgen zijn immers nog steeds niet bereikt. De afgesproken jaarlijkse groei met 1 procentpunt bij kansengroepen (allochtonen, personen met een arbeidshandicap en 50+) blijven uit. Tot 2008 was Vlaanderen nochtans goed op weg. Maar de crisis gooide roet in het eten. De werkzaamheid van 50-plussers steeg met 2% tussen 2008 en 2010 tot 53,1%. Dat is nog steeds onder het EU-27 gemiddelde en ver onder de doelstelling van 60% in 2020. Bij personen van allochtone origine daalde de werkzaamheid van 56% naar 53,4%. Bij personen met een arbeidshandicap is de terugval het grootst: van 37,5% in 2009 naar 33,5% in 2010.

 

In veel sectoren is werken rond diversiteit en er resultaten uit halen niet vanzelfsprekend ondanks de inspanningen van vele ondernemingen. Het sensibiliseren van bedrijven en organisaties, onderwijs,… blijft een noodzaak. Ook de Vlaamse Overheid neemt heel wat initiatieven. Zo zijn diversiteit en evenredige arbeidsdeelname decretale kapstokken in de sectorconvenants die Vlaanderen met 33 sectoren heeft afgesloten.

 

 

Hieronder vindt men het campagnebeeld.