Nieuwsflash

14/01/2019

Opleiding TEAMCOACHING voor chauffeurs
lees meer >>>

10/01/2019

Indexsprong voor de lonen van de VVB vanaf 1 januari 2019
lees meer >>>

19/12/2018

AnciŽnniteitsvergoeding
lees meer >>>

19/12/2018

Geschenkcheques 2018
lees meer >>>

30/10/2018

Onthaalbrochure voor nieuwe werknemers
lees meer >>>

20/09/2018

Taxichauffeurs: RECHTZETTING GGMMI op 1 september 2018
lees meer >>>

10/09/2018

Loonindexering garagepersoneel taxi en VVB vanaf 1 sept 2018
lees meer >>>

22/06/2018

Jaarverslag 2017
lees meer >>>

22/06/2018

GEEN ecocheques meer in juli
lees meer >>>

19/11/2015

Taxilive.be
lees meer >>>

Ecocheques 2016 & 2017 (alle werknemers)


Bedrag van de ecocheques:


€ 120 voor een werknemer die gedurende de hele referteperiode (de periode vanaf 1 juli van het voorgaande kalenderjaar tot en met 30 juni van het lopende kalenderjaar) voltijds tewerkgesteld was.

 

1. Voltijdse werknemer

 

Formule: M x J
                  A


M = Jaarbedrag van de ecocheques: € 120
J = Aantal gepresteerde of gelijkgestelde [1] dagen van de werknemer in de referteperiode
A = Theoretisch aantal dagen op jaarbasis: Aantal werkdagen per week volgens het normale arbeidsregime van de werknemer  x  52


Voorbeeld 1:

Voltijdse werknemer met volledige prestaties
Bedrag : € 120 x 260 = € 120
                  (5*52)

=> De werknemer ontvangt voor € 120 aan ecocheques

 

Voorbeeld 2:

Voltijdse werknemer met onvolledige prestaties: pro rata
Arbeidsregime werknemer is: 38 uren/week, er zijn 200 gepresteerde dagen
Bedrag : € 120 x 200 = € 92,31 [2]
                  5*52

=> De werknemer ontvangt voor € 95 aan ecocheques

 

2. Deeltijdse werknemer (pro rata)


Formule: M x H
                  A


M = Jaarbedrag van de ecocheques: € 120
H = Aantal gepresteerde of gelijkgestelde uren van de werknemer in de referteperiode
A = Theoretisch aantal uren op jaarbasis: Aantal uren per week volgens het normale arbeidsregime van een voltijdse werknemer  x  52
 

Voorbeeld 1:

Normaal voltijds arbeidsregime in het bedrijf is 38 uren/week
Arbeidsregime werknemer is: 19 uren/week
Bedrag : € 120 x (19*52) = € 60
                   (38*52)

=> De werknemer ontvangt voor € 60 aan ecocheques

 
Voorbeeld 2:

Normaal voltijds arbeidsregime in het bedrijf is 38 uren/week
Arbeidsregime werknemer is: 25 uren/week
Bedrag : € 120 x (25*52) = € 78,95 [3]
                      (38*52)

=> De werknemer ontvangt voor € 80 aan ecocheques

 

 

Procedure:


- Overhandiging van de ecocheques door de werkgevers aan de werknemers in juli van het toekenningsjaar (eerste toekenning in juli 2016). Werknemer ondertekent het ontvangstformulier.
- Sociaal Fonds betaalt terug aan de werkgever in de maand oktober, na ontvangst van het speciaal aanvraagformulier.
 

 

Waar ecocheques bestellen?

- Bij EDENRED: klik hier >>>>

- Bij SODEXO: klik hier >>>>

  

Wat kan ik met mijn ecocheques kopen?

U vindt een goed overzicht in volgend document 

 [1] Worden als gelijkgestelde dagen beschouwd:

1. Vakantiedagen
2. Dagen arbeidsongeschiktheid gedekt door een gewaarborgd loon
3. Omstandigheidsverlof waarvoor het loon behouden wordt
4. Moeder-vaderschapsverlof


[2] Dit bedrag wordt afgerond naar de hogere schijf van 5 euro.

Indien het totale bedrag van de ecocheques minder dan 10 euro bedraagt, kan de werkgever naar keuze de ecocheques effectief afgeven of dat bedrag, verhoogd met 50 %, toevoegen aan het loon.

 
[3] Dit bedrag wordt afgerond naar de hogere schijf van 5 euro.

 

 

Onder werknemers wordt verstaan de arbeiders en arbeidsters, aangegeven in de RSZ-categorie 068.