Nieuws

Zoeken

Laatste nieuws

  • 02/06/2017

Taxichauffeurs: Verhoging GGMMI met 2% op 1 juni 2017

Het maandelijks gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen werd € 1.622,48 sinds 1 juni 2017.

Het maandelijks gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen werd € 1.622,48 sinds 1 juni 2017. Door de inflatie overschrijdt het sociale gezondheidsindexcijfer de spilindex voor de indexering van het GGMMI.

 

De taxichauffeurs die voltijds tewerkgesteld zijn, genieten van het gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen (GGMMI voor de categorie 20 jaar en 12 maanden anciënniteit). Tengevolge van die indexering met 2 % per 1 juni 2017, komt dit nu maandelijks op € 1.622,48 voor een voltijdse taxichauffeur.
Wij herinneren er tevens aan dat, overeenkomstig de bestaande CAO 35 gesloten in de Nationale Arbeidsraad, een deeltijdse taxichauffeur recht heeft op een gemiddeld minimum maandinkomen dat, naar rata van zijn arbeidsduur in de onderneming, proportioneel wordt berekend op het gemiddeld minimum maandinkomen van de voltijdse werknemer.

 

Omrekening in bedrag per uur: (€ 1.622,48 x 3) : 494 = € 9,8531/u
Overloon vanaf 1/6/2017 : € 4,93/u (= toeslag van 50%)
Uurloon in geval van gebrek aan voertuig vanaf 1/06/2017: € 7,49/u