Nieuws

Zoeken

Laatste nieuws

  • 07/06/2017

Ecocheques in juli 2017

De arbeiders uit de sector hebben in juli 2017 (net zoals vorig jaar) opnieuw recht op ecocheques! Alle informatie over de toekenningsvoorwaarden, voorbeelden van de berekening en de procedure om de terugbetaling aan te vragen bij het Sociaal Fonds kan u nu op onze website terugvinden.

De arbeiders uit de sector hebben in juli 2017 opnieuw recht op ecocheques!

 

Toekenningsvoorwaarden:


OPGELET: er zijn geen anciënniteitsvoorwaarden voor de toekenning van de ecocheques.

 

Bedrag van de ecocheques:

 

€ 120 voor een werknemer die gedurende de hele referteperiode (de periode vanaf 1 juli van het voorgaande kalenderjaar tot en met 30 juni van het lopende kalenderjaar) voltijds tewerkgesteld was.

 

1. Voltijdse werknemer

 

Formule: M x J
                  A


M = Jaarbedrag van de ecocheques: 120€
J = Aantal gepresteerde of gelijkgestelde dagen van de werknemer in de referteperiode
A = Theoretisch aantal dagen op jaarbasis: Aantal werkdagen per week volgens het normale arbeidsregime van de werknemer  x  52

 

2. Deeltijdse werknemer (pro rata)


Formule: M x H
                  A


M = Jaarbedrag van de ecocheques: 120€
H = Aantal gepresteerde of gelijkgestelde uren van de werknemer in de referteperiode
A = Theoretisch aantal uren op jaarbasis: Aantal uren per week volgens het normale arbeidsregime van een voltijdse werknemer  x  52

 

 

Terugbetaling door het Sociaal Fonds:

De werkgever kan nadien het bedrag van de ecocheques terugvorderen van het Sociaal Fonds (enkel de nominale zichtwaarde van de cheques!).

 

Meer informatie:

Voorbeelden voor de berekening, meer informatie over de gelijkgestelde dagen, over waar de ecocheques kunnen worden besteld en het formulier voor aanvraag van terugbetaling door het Sociaal Fonds vindt u hier >>>>>>>

De volledige CAO betreffende de ecocheques vindt u hier >>>>>>>