Nieuws

Zoeken

Laatste nieuws

  • 30/06/2017

Taxichauffeurs: Verhoging coëfficïent vanaf 1 juli 2017

De coëfficiënt voor de berekening van het loon van de taxichauffeurs wordt verhoogd met 0,6% en wordt dus van 0,8607 op 0,8659 gebracht vanaf 1 juli 2017 in het kader van het sociaal akkoord 2017-2018.

De coëfficiënt voor de berekening van het loon van de taxichauffeurs wordt verhoogd met 0,6% en wordt dus van 0,8607 op 0,8659 gebracht vanaf 1 juli 2017 in het kader van het sociaal akkoord 2017-2018.

 

Het loon van de taxichauffeurs wordt vanaf 1 juli 2017 dus als volgt berekend:

De chauffeurs worden bezoldigd op basis van een percentage van de bruto-ontvangsten vermenigvuldigd met een coëfficiënt van 0,8659

 

Dit percentage bedraagt:

36 % wanneer het maximumtarief van toepassing is
35 % wanneer het maximumtarief niet van toepassing is.

 

Ofwel: 

Recette  x 0,8659 x  36% of 35%