Nieuws

Zoeken

Laatste nieuws

  • 25/10/2019

Loonsverhoging GARAGEpersoneel taxi en VVB vanaf 1/10/2019

Vanaf 1 oktober 2019 verhogen de minimumlonen en effectief betaalde lonen van het garagepersoneel in de taxi- en VVB-bedrijven met 1,1 % in het kader van het sociaal akkoord 2019-2020.

Vanaf 1 oktober 2019 verhogen de minimumlonen en effectief betaalde lonen van het garagepersoneel in de taxi- en VVB-bedrijven met 1,1 % in het kader van het sociaal akkoord 2019-2020.

Ten gevolge van deze verhoging zijn de minimumuurlonen voor het garagepersoneel in het regime van de 38-uren werkweek vanaf 1/10/2019:


Categorie
 Minimumuurloon 1/09/2018
Minimumuurloon 1/10/2019
Hulparbeider
€ 10,8395
€ 10,9587
Geschoolde arbeider - 3e categ€ 11,5092
€ 11,6358
Geschoolde arbeider - 2e categ
€ 12,6541
€ 12,7933
Geschoolde arbeider - 1e categ
€ 13,3274
€ 13,4740
Buiten categorie
€ 14,2240
€ 14,3805