Nieuws

Zoeken

Laatste nieuws

  • 30/11/2019

Eenmalige vergoeding voor chauffeurs in november 2019

In uitvoering van het het sociaal akkoord 2019-2020 dienen de werkgevers een eenmalige kostenvergoeding te betalen aan hun chauffeurs in november 2019. 

In uitvoering van het het sociaal akkoord 2019-2020 dienen de werkgevers een eenmalige kostenvergoeding te betalen aan hun chauffeurs in november 2019.

De vergoeding werd ingevoerd als compenserende maatregel wegens de relatief late ondertekening (in oktober 2019) van het sociaal akkoord dat geldt voor de jaren 2019 en 2020.

Het gaat om een eenmalige forfaitaire kostenvergoeding die betaald wordt aan elke chauffeur met prestaties in 2019, die in dienst is op 1 oktober 2019 en nog steeds in dienst is op 30 november 2019.

Bedrag:

  • Arbeidsregime van meer dan 50% ten opzichte van een voltijdse chauffeur volgens arbeidscontract: € 50.
  • Arbeidsregime van 50% of minder ten opzichte van een voltijdse chauffeur volgens arbeidscontract: € 25.


Deze eenmalige forfaitaire kostenvergoeding moest betaald worden met de lonen van november 2019.

Zij dient net als de A.R.A.B.-vergoeding vermeld te worden op de inkomstenfiche 281.10 van de werknemers onder de rubriek "kosten eigen aan de werkgever".