Nieuws

Zoeken

Laatste nieuws

  • 19/12/2019

Anciënniteitsvergoeding

In januari 2020 dienen alle taxichauffeurs, die aan de voorwaarden voldoen, een anciënniteitsvergoeding te krijgen.

Wij herinneren eraan dat de werkgevers die een taxionderneming uitbaten, voor eind januari 2020 aan hun rechthebbende taxichauffeurs de anciënniteitsvergoedingen dienen te betalen! 

De percentages op de jaarlijkse recette (excl. BTW) per aantal jaren anciënniteit zijn als volgt:

  • 0,50 % na 3 jaar ononderbroken dienst in dezelfde onderneming
  • 1,00 % na 5 jaar ononderbroken dienst in dezelfde onderneming
  • 1,50 % na 10 jaar ononderbroken dienst in dezelfde onderneming
  • 2,00 % na 15 jaar ononderbroken dienst in dezelfde onderneming
  • 2,50 % na 20 jaar ononderbroken dienst in dezelfde onderneming

 
Voor informatie over de betalingsmodaliteiten, raadpleeg de CAO >>>>>>