Nieuws

Zoeken

Laatste nieuws

  • 09/08/2022

Indexering garagepersoneel

Op 1 september 2022 worden de baremalonen en effectief betaalde lonen van het garagepersoneel  geïndexeerd met 2%.

Ten gevolge van deze indexering bedragen de minimumlonen voor het garagepersoneel in het regime van de 38-uren werkweek vanaf 1/09/2022:


Categorie

Minimumuurloon 1/05/2022

Minimumuurloon 1/09/2022

Hulparbeider

€ 12,0993

€ 12,3413

Geschoolde arbeider - 3e categ.

€ 12,8469

€ 13,1038

Geschoolde arbeider - 2e categ.

€ 14,1249

€ 14,4074

Geschoolde arbeider - 1e categ.

€ 14,8765

€ 15,1740

Buiten categorie

€ 15,8772

€ 16,1947

Dit betreft het garagepersoneel van taxibedrijven, van VVB-bedrijven en van bedrijven IBP