Over ons

Het Sociaal Fonds voor de taxiondernemingen en diensten voor de verhuur van voertuigen met chauffeur

Het Sociaal Fonds heeft tot doel het organiseren en het verzekeren van:

  • de toekenning en de betaling van aanvullende sociale voordelen aan de werklieden en werksters uit de sector.
  • de inning en de invordering van de bijdragen voor de werking van het Fonds bij de werkgevers uit de RSZ-categorie 068.

Het Fonds mag zich eveneens inlaten met alle kwesties welke verband houden met de beroepsopleiding en met de bevordering van de tewerkstelling van de chauffeurs, alsook met de promotie van het beroep van (taxi)chauffeur en de sector van de taxiondernemingen en de diensten voor de verhuur van voertuigen met chauffeur.