Over ons

Sectorconvenant

Op 1 juli 2023 is een nieuw sectorconvenant tussen de Vlaamse Overheid (Departement Werk en Sociale Economie) en het Sociaal Fonds in werking getreden.

De uitvoering van dit sectorconvenant loopt over 2 jaar, tot eind juni 2025.

Tijdens die werkingsperiode krijgt het Sociaal Fonds subsidies van de overheid om een aantal engagementen, opgenomen in het convenant, uit te voeren.

De 3 grote thema’s in het nieuwe convenant zijn:

  • De kwalitatieve instroom van chauffeurs in de sector blijven bevorderen.
  • Door middel van een actief retentie- en competentiebeleid een duurzame tewerkstelling en werkbaar werk in onze KMO-sector faciliteren.
  • Diversiteit en evenredige arbeidsdeelname waarborgen. Werken aan non-discriminatie.

Hier kan men het sectorconvenant raadplegen 24 04 12 - Sectorconvenant 2023-2025 Taxi_Getekend.pdf