Sectorale reglementering

.01

Sociale voordelen en tussenkomsten van het Fonds

Toepassingsgebied: Werkgevers die tot de sector van de taxiondernemingen en de diensten voor de verhuur van voertuigen met chauffeur behoren en onder het Paritair Comité voor het Vervoer en de logistiek ressorteren; alsook hun werknemers.

.02

Loons- en arbeidsvoorwaarden

Voor taxichauffeurs (speciale RSZ-werknemerscategorie 013), chauffeurs van diensten voor verhuur van voertuigen met bestuurder (RSZ-werknemerscategorie 015) en garagepersoneel (RSZ-werknemerscategorie 015).

.03

Verbod op freelance chauffeurs

Een wagenverhuurdienst met chauffeur of een taxionderneming mag geen beroep doen op freelance chauffeurs. Men mag met andere woorden niet met chauffeurs in onderaanneming werken om diensten van bezoldigd personenvervoer aan te bieden.