Sectorale reglementering

Sociale voordelen en tussenkomsten van het Fonds

Toepassingsgebied:

Werkgevers die tot de sector van de taxiondernemingen en de diensten voor de verhuur van voertuigen met chauffeur behoren en onder het Paritair Comité voor het Vervoer en de logistiek ressorteren; alsook hun werknemers.


Onder taxidiensten wordt bedoeld: de taxidiensten in de zin van de wetgeving van toepassing in het gewest van de zetel van de onderneming.
Het vervoer verricht per taxi wordt uitgevoerd met een voertuig van maximaal 9 plaatsen (chauffeur inbegrepen), uitgerust met een taxameter, behalve indien het bedoelde voertuig een vergunning heeft en gebruikt wordt voor een dienst van vervoer verricht per huurauto met chauffeur, in welk geval het berekeningsmechanisme van de taxameter niet is ingeschakeld en het taxilicht op het dak van het voertuig niet zichtbaar mag zijn.


Met vervoer verricht met huurauto’s met chauffeur wordt bedoeld ieder bezoldigd personenvervoer met voertuigen met een capaciteit van maximum 9 plaatsen (de chauffeur inbegrepen) met uitzondering van het taxivervoer en het geregeld vervoer.
Met geregeld vervoer wordt bedoeld het personenvervoer verricht voor rekening van de VVM en de SRWT-TEC, ongeacht de capaciteit van het voertuig en ongeacht het soort aandrijving van de gebruikte vervoermiddelen.

 

Onder werknemers wordt verstaan de arbeiders en arbeidsters, aangegeven in de RSZ-categorie 068.