Sector

Enkele cijfers

Cijfers voor 2016 - 2017 - 2018

 

TAXI'Smei 2016mei 2017mei 2018
Aantal taxibedrijven 1983  2105 2175
Brussel 786 786  783 
Wallonië 228 242  205 
Vlaanderen 969 1077 1187
Aantal taxivoertuigen 4088 4215 4458
Brussel 1270 1271  1265 
Wallonië 831 873 863 
Vlaanderen 1987 2071 2330
    
VERHUURVOERTUIGEN MET CHAUFFEURmei 2016mei 2017mei 2018
Aantal bedrijven 1796 2128 2727
Brussel 117 185  390 
Wallonië (incl. collectieve taxi's) 553 697  844 
Vlaanderen 1126 1246  1493 
Aantal voertuigen 4177 4758  5631
Brussel 248 281 512 
Wallonië (incl. collectieve taxi's) 1081 1297

 1610 

Vlaanderen 2848 3180 3509 

 

Bron: Vlaamse overheid, Departement Mobiliteit en Openbare Werken, maart 2018
           Waalse Overheid, DG 02, maart 2018
           Directie der Taxi’s van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, maart 2018

 

Opmerking: De tabel bevat het aantal vergunde voertuigen, opgegeven door elke Vlaamse gemeenten afzonderlijk. Zij bevat bijgevolg een aantal dubbeltellingen, nl. in de gevallen waarbij bedrijven en/of voertuigen in verschillende Vlaamse gemeenten afzonderlijk een vergunning hebben.