Sector

Enkele cijfers

Cijfers voor 2016 - 2017 - 2018 - 2019

 

TAXI'Smei 2016mei 2017mei 2018mei
2019
Aantal taxibedrijven 1983  2105 21752137
Brussel 786 786  783 783
Wallonië 228 242  205 231
Vlaanderen 969 1077 11871123
Aantal taxivoertuigen 4088 4215 44584234
Brussel 1270 1271  1265 1265
Wallonië 831 873 863 789
Vlaanderen 1987 2071 23302180
    
VERHUURVOERTUIGEN MET CHAUFFEURmei 2016mei 2017mei 2018mei
2019
Aantal bedrijven 1796 2128 2727?
Brussel 117 185  390 390
Wallonië (incl. collectieve taxi's) 553 697  844 ?
Vlaanderen 1126 1246  1493 1645
Aantal voertuigen 4177 4758  56315852
Brussel 248 281 512 512
Wallonië (incl. collectieve taxi's) 1081 1297

1610

1583
Vlaanderen 2848 3180 3509 3757

 

Bron: 

  • Vlaamse overheid, Departement Mobiliteit en Openbare Werken, maart 2019
  • Waalse Overheid, DG 02, april 2019
  • Directie der Taxi’s van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, maart 2019

 

Opmerking: De tabel bevat het aantal vergunde voertuigen, opgegeven door elke Vlaamse gemeenten afzonderlijk. Zij bevat bijgevolg een aantal dubbeltellingen, nl. in de gevallen waarbij bedrijven en/of voertuigen in verschillende Vlaamse gemeenten afzonderlijk een vergunning hebben.