Chauffeur worden?

Chauffeur worden?

Chauffeur worden?

Terugbetaling Permanente Vorming

Het Sociaal Fonds komt voor dit jaar opnieuw tussen ...

Opleiding Coach op de werkvloer

Opleiding TEAMCOACHING voor chauffeurs op 27 maart 2024. De plaatsen zijn beperkt, dus schrijf uw chauffeurs snel in! 

Bij toepassing van de CAO van 19/10/2 ...

Financiële tussenkomst in taalopleiding of taalexamen

Goed nieuws voor chauffeurs die actief zijn in de taxisector! 

Onlangs heeft het Sociaal Fonds nieuwe mogelijkheden geïntroduceerd die gericht zijn op de professionele ontwikkeling ...

Financiële tussenkomst in opleidingen nieuwe chauffeurs

Opleiding op de werkvloer van nieuwe chauffeurs in de sector.

Opgelet: Om hiervan te genieten, moet u als werkgever eerst toetreden tot dit systeem.

Indexering van een aantal CAO-bedragen per 1 januari 2024

Een aantal voordelen of terugbetalingen die toegekend worden aan de werknemers, worden voor de eerste keer geïndexeerd op 1 januari 2024

Fietsvergoeding aangepast vanaf 01 januari 2024

Fietsvergoeding taxisector verhoogt naar 0,35 €/km vanaf 1 januari 2024

Zij  volgt steeds de verhoging van het jaarlijks plafond voor fiscale vrijstelling.

Lerend netwerk - Conflicten voorkomen

                          Conflicten voorkomen - Intersectorale infosessie

        & ...

Dag van de Jobcoach

Beroep als Taxichauffeur in de kijker op Dag van de jobcoach - 16 november 2023

Afschaffing selectieproeven - Bekwaamheidsattest

Het bekwaamheidsattest blijft verplicht voor taxichauffeurs in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Afschaffing selectieproeven.

De kandidaat-chauffeur (m/v) moet niet lange ...

Indexering lonen garagepersoneel

Per 1 november 2023 worden de minimumlonen en de effectief betaalde lonen van het garagepersoneel verhoogd met 2%.

Taalvereiste taxibestuurders (B1-, modules 2.1 en 2.2 RGD 2)

Nieuw digitaal opleidingsaanbod voor taxibestuurders om de taalvereiste B1-, modules 2.1 en 2.2 van Richtgraad 2 te behalen

    

Het Vlaams Departement M ...

Taalopleiding taxibestuurders

Het Departement MOW heeft een aanbod NT2 uitgewerkt dat zowel inhoudelijk als praktisch is afgestemd op de taxibestuurders die nog niet aan de taaleis Nederlands van niveau  B1 (richtgr ...

Aanvraag bestuurderspassen wordt weer mogelijk

De Vlaamse Regering heeft het herstelbesluit over de exploitatievoorwaarden van individueel bezoldigd personenvervoer goedgekeurd. We wachten enkel nog op de publicatie!

Infosessie tewerkstelling vluchtelingen in Gent op 24/04/23

Wil jij als ondernemer wel vluchtelingen aanwerven, maar zit je nog met vragen? 

Wat zijn de mogelijkheden? Hoe zorg je voor een goede aanwerving en duurzame tewerkstelling?  Met we ...

Intersectorale campagne Werkbaar Werk

De taxisectorfonds, de SERV en 30 sectorfondsen zetten samen hun schouders onder een campagne voor de preventie van langdurige ziekte via werkbaar werk. Het doel van de campagne is werkgevers/onder ...