Diversiteit

Het onthaal van een nieuwe chauffeur houdt meer in dan een korte uitleg tijdens zijn of haar eerste werkdag. Een gepersonaliseerde onthaalbrochure is een goed hulpmiddel. Het zorgt er immers voor dat alle nieuwe chauffeurs over dezelfde informatie beschikken.

Het opstellen van een onthaalbrochure is echter complex en tijdrovend. De brochure moet immers informatie bevatten die door alle arbeiders -jong of oud, allochtoon of autochtoon, man of vrouw- goed begrepen wordt.
 
Daarom stellen wij een onthaalbrochure ter beschikking die enkel nog aangepast en aangevuld moet worden aan de bedrijfsspecifieke informatie.
 
De onthaalbrochure bevat alle belangrijke informatie die een nieuwe chauffeur nodig heeft over het bedrijf en over zijn rechten en plichten. Het is dus een goede wegwijzer en ook een handig instrument om afspraken en verplichtingen duidelijk te maken.
 
U hoeft enkel op de afbeelding te klikken om de onthaalbrochure te downloaden.