Opleidingen

Vragen?

  • Metrologielaan 8 - 1130 Brussel
  • 02 245 11 77
  • info@taxi-info.be
  • Ma - Vr: 9:00 - 17:00

Permanente vorming

Sinds mei 2011 is er een tussenkomst voorzien van het Sociaal Fonds in de kosten voor de permanente vorming die de bedrijven organiseren voor hun chauffeurs (Taxi- en VVB-chauffeurs).

Toekenningsvoorwaarden:

- De tussenkomst wordt toegekend aan elk bedrijf uit de sector dat permanente vorming(en) voor zijn chauffeurs (zowel taxi als VVB) organiseert.
- Onder permanente vorming wordt verstaan, elke bijscholing die past binnen volgende thema’s:

> Anti-agressietrainingen
> Opleidingen in klantvriendelijkheid / communicatie / sociale vaardigheden
> Toeristische kennis
> Defensief rijden / Ecodrive
> Peterschapsopleidingen
> Vervoer van mindervaliden
> EHBO
> Til- en Heftechnieken
> Invullen ongevalsaangifte
> Bijkomende taalopleidingen

- Suggesties voor uitbreiding van bovenstaande thema’s kunnen steeds aan het Sociaal Fonds voorgelegd worden.

Bedrag:

- Er is een terugbetaling voorzien van de gemaakte kosten, met een maximum van 100,-€ per chauffeur per opleidingsdag.
- Opgelet: voor bedienden die samen met de chauffeurs de opleiding volgen is geen tussenkomst voorzien.
- Volgende kosten komen niet in aanmerking voor een terugbetaling of tussenkomst:

> Loonkost van de deelnemende chauffeurs. (Let wel: indien de opleiding wordt gegeven door een eigen personeelslid, wordt de loonkost van deze lesgever wel als kost aanvaard)
> BTW
> Verplaatsingsonkosten van de deelnemende chauffeurs. (Tenzij de verplaatsing intrinsiek deel uitmaakt van de opleiding bijv. bij een opleiding toeristische kennis, havenbezoek,…)
> Lokaal- en/of infrastructuurkosten en excessieve cateringkosten (kosten van een broodjesmaaltijd ed. worden wel aanvaard.)

Procedure:

- Binnen de 6 maand na de opleiding dient het bedrijf de terugbetaling/tussenkomst aan te vragen bij het Sociaal Fonds.
- Hiertoe zijn volgende documenten nodig:

> Aanvraagformulier van het Sociaal Fonds. 
> Aanwezigheidslijst door elk van de deelnemende chauffeurs ondertekend.
> Bewijsstukken voor het bedrag dat wordt teruggevraagd (rekening houdend met het maximumbedrag per chauffeur per opleidingsdag en met de uitsluiting van terugbetaling van bepaalde kosten).
> (Beknopt) overzicht van de inhoud van de opleiding. (Bijv. een lesplan van de organiserende partner of interne lesgever,…)