Sectorale reglementering

Chauffeur IBP Vlaanderen

Algemene regel

De bedrijven onder vergunning IBP werken en hun arbeiders vallen onder de toepassing van de bestaande (en toekomstige) CAO’s voor verhuur van voertuigen met chauffeur. 

Uitzondering

CAO’s voor Taxi zijn enkel van toepassing op werkgevers en hun arbeiders:

  • die het vervoer uitvoeren met voertuigen die uitgerust zijn met een geijkte taximeter zoals bepaald in het koninklijk besluit van 28 september 2010;
  • en waarvan de ritten hoofdzakelijk berekend en gecontroleerd worden door dit apparaat.

Uitleg

U moet kijken naar de reglementering die van toepassing is op de VVB-chauffeurs en op de taxichauffeurs. Zie elders in rubriek "Loon en arbeidsvoorwaarden" 

Wie moet de taxi-CAO's toepassen?

  • daaronder vallen alle standplaatstaxi’s (die moeten sowieso een taximeter gebruiken);
  • daaronder kunnen ook  straattaxi’s vallen indien deze effectief met een geijkte taximeter in het voertuig werken;
  • Opgelet, niet elke boordapparatuur is een taximeter! In alle straattaxi’s is apparatuur aanwezig waarmee de gegevens beveiligd kunnen worden geregistreerd, opgeslagen en geraadpleegd (boordapparatuur, smartphone,..). Maar enkel als het effectief om een geijkte taximeter gaat, valt men onder de taxi-CAO’s;
  • de werkgevers en hun werknemers die in de overgangsperiode onder hun oude taxi- of VVB-vergunning blijven werken (uiterlijk tot de vervaldatum van die vergunning) blijven in die overgangsperiode zoals voordien de Taxi-, respectievelijk VVB-CAO toepassen;
  • niet elke  arbeider die een Vlaamse bestuurderspas heeft, valt onder deze CAO. De chauffeur valt pas onder haar toepassingsgebied wanneer zijn werkgever overgeschakeld is naar de vergunning IBP.

Overzicht van alle toe te passen CAO's

In bijlage bij de CAO vindt u een handig overzicht van alle CAO's die in de taxisector van toepassing zijn (Taxi-CAO's en VVB-CAO's). Die bijlage wordt regelmatig aangevuld wanneer nieuwe CAO's erbij komen of wanneer CAO's vervallen of vervangen zijn.