Opleidingen

Vragen?

 • Metrologielaan 8 - 1130 Brussel
 • 02 245 11 77
 • info@taxi-info.be
 • Ma - Vr: 9:00 - 17:00

Bedrijfsopleidingen

Door het Sociaal Fonds erkende bedrijfsopleidingen 

In Vlaanderen wordt er door de meeste grote taxi-en VVB-bedrijven aan de nieuwe chauffeurs een opleiding gegeven op de werkvloer. Na deze opleiding, die afhankelijk van bedrijf tot bedrijf 3 tot 6 dagen duurt, kan de nieuwe chauffeur in het bedrijf aan de slag.

Enkele van deze bedrijfsopleidingen werden door de Raad van Bestuur van het Sociaal Fonds als 'kwaliteitsvolle opleiding' erkend. Deze erkenning gebeurde op basis van het opleidingsplan en de inhoudsopgave van de bedrijfsopleiding.

Door deze erkenning komt de opleiding van nieuwe chauffeurs in deze bedrijven in aanmerking voor een forfaitaire tussenkomst in de opleidingskost van het Sociaal Fonds (zie verder).

Hieronder vindt men de gegevens van de bedrijven in Vlaanderen en Brussel met een door het Sociaal Fonds erkende opleiding voor nieuwe chauffeurs:

Antwerpen

ANTWERP-TAX
Karel Oomstraat 14 - 2018 ANTWERPEN - 03/238 98 25

DTM
Vosstraat 323 - 2100 DEURNE - 03/366 66 66

AHV
Boterhamvaartweg 11 - 2030 ANTWERPEN - 03/235 36 37

Brussel en Vlaams-Brabant 

TAXIS AUTOLUX
Marokijnstraat 1 - 1080 BRUSSEL - 02/411 41 42

UNITAX
Maalbeekweg 1-3 - 1930 ZAVENTEM - 02/715 40 37

HENDRIKS
Perksesteenweg 35D - 1820 MELSBROEK - 02/752 98 00

Limburg

HTM
Walenstraat 2 - 3500 HASSELT - 011/23 30 10 20

Oost-Vlaanderen

HENDRIKS
Ottergemsesteenweg Zuid 680 - 9000 GENT - 092/16 80 20

V-TAX
Wiedauwkaai 98 - 9000 GENT - 09/242 84 10


Forfaitaire tussenkomst in de opleidingskost van chauffeurs

Toekenningsvoorwaarden:

 • De kandidaat-chauffeur mag in de loop van de 5 jaren die aan zijn aanwerving voorafgaan niet ingeschreven in het PC 140:
  • hetzij als taxichauffeur (in het geval van een opleiding tot taxichauffeur)
  • hetzij als chauffeur van diensten voor verhuur van voertuigen met bestuurder (in het geval van een opleiding tot chauffeur voor diensten voor verhuur van voertuigen met chauffeur).
 • De kandidaat-chauffeur heeft een opleiding gevolgd in een bedrijf om taxichauffeur of VVB-chauffeur te worden.
 • De opleiding in het betrokken taxi- of VVB-bedrijf werd erkend door het Sociaal Fonds.
 • Na de opleiding wordt de kandidaat-chauffeur aangeworven.
 • De chauffeur is nog tewerkgesteld bij dezelfde werkgever 6 maanden na aanwerving.

Bedrag:

 • Voltijdse chauffeurs: forfaitair bedrag van € 1000 na 6 maand tewerkstelling, waarvan € 500 voor de werkgever en € 500 voor de chauffeur.
 • Deeltijdse chauffeurs: prorata van € 1000 naargelang zijn arbeidsregime, waarvan de helft voor de werkgever en de helft voor de chauffeur.

Procedure:

 • Rechtstreekse betaling door de werkgever aan de nieuwe chauffeur na 6 maanden.
 • Terugbetaling door het Sociaal Fonds aan de werkgever (speciaal aanvraagformulier).

Hoe kan men een bedrijfsopleiding tot taxi-of VVB-chauffeur door het Sociaal Fonds laten erkennen om in aanmerking te komen voor de forfaitaire tussenkomst in de opleidingskost?

 • Elk bedrijf kan het opleidingsplan/programma voorleggen aan de Raad van Bestuur van het Sociaal Fonds, dit door het eenvoudigweg op te sturen naar het Secretariaat van het Sociaal Fonds. De Raad van Bestuur van het Sociaal Fonds beslist vervolgens of het programma al dan niet voldoet.
 • Indien de opleiding wordt erkend, dient het bedrijf een contract te ondertekenen waarin het zich verbindt eventuele controles te aanvaarden door het Sociaal Fonds tijdens de bedrijfsopleidingen.
 • Tevens dient het bedrijf zich te houden aan de administratieve vereisten die het Sociaal Fonds voorschrijft.