Opleidingen

Vragen?

  • Metrologielaan 8 - 1130 Brussel
  • 02 245 11 77
  • info@taxi-info.be
  • Ma - Vr: 9:00 - 17:00

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Naast de algemene voorwaarden om aan de slag te gaan als taxichauffeur, vraagt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest als bijkomende voorwaarde dat men een uittreksel uit het strafregister kan voorleggen dat aan de Brusselse vereisten voldoet.

Verder moeten taxichauffeurs in het BHG zich houden aan een strikte reglementering. Om als taxichauffeur te werken in het BHG moet de chauffeur een bekwaamheidscertificaat bezitten. Dit kan men op de volgende manier behalen:

1. Eerst volgt de kandidaat-chauffeur een verplichte info-sessie, gegeven door de Brusselse Directie Personenvervoer. Deze vindt 1x per week plaats. Na het volgen van deze sessie krijgt de kandidaat een getuigschrift aanwezigheid, dat hem/haar toegang geeft tot de selectietesten.

2. Daarna moeten de kandidaat-chauffeurs slagen voor een aantal selectietesten. Deze testen worden afgenomen door de Brusselse Directie Personenvervoer en bestaan uit 4 stappen:

  • rekentest
  • situationele beoordelingstest
  • persoonlijkheidsvragenlijst
  • gesprek met een psycholoog 

Na het slagen van de selectietesten, krijgt de kandidaat een syllabus. Dit bevat de inhoud van het examen. Er is een wachttijd van 6 maanden om zich opnieuw te registreren wanneer de kandidaat niet slaagt voor de selectietesten.

3. De derde stap is een examen, met een schriftelijk gedeelte (taxiwetgeving) en een mondeling gedeelte (kaartlezen). Hierbij wordt ook gekeken naar: verkeersveiligheid, respect voor zwakke weggebruikers (voetgangers, fietsers), opvang van personen met beperkte mobiliteit (PBM). Er wordt getest op minimale kennis van het Frans en Engels.

Om voor dit examen te slagen, kunnen de kandidaten kiezen tussen:

  • zelfstudie, met behulp van de syllabus die ze na de selectietesten kregen
  • een opleiding volgen bij Bruxelles Formation, VDAB of een bedrijf. Deze opleiding zal helpen om te slagen op het examen. 

Bovendien heeft de Brusselse Directie Personenvervoer besloten om kandidaten die hierom vragen (en dus niet verplicht zijn) bij te staan door "vraag en antwoord"-sessies te organiseren voor eventuele uitleg, verduidelijkingen, preciseringen, verhelderingen, enz.

4. De afgifte van het bekwaamheidscertificaat gebeurt hetzij op vertoon van een arbeidsovereenkomst hetzij op basis van een overeenkomst voor een individuele beroepsopleiding in een bedrijf (IBO).

5. Er is steeds de mogelijkheid tot het volgen van een optionele cursus ecologisch rijden. Deze wordt georganiseerd door een gespecialiseerd bedrijf.


Alle informatie over de opleiding vind je in deze brochure.


Hoe kun je de beroepsopleiding starten?

Na het lezen van de brochure (hierboven te downloaden) kunt u, als u taxichauffeur wilt worden, het formulier op de website https://www.brusselsdrivers.brussels/nl/kandidaat invullen.

Vragen om verdere toelichting dienen per e-mail te worden gericht aan candidats.chauffeurs@sprb.brussels.