Nieuws

Zoeken

Laatste nieuws

  • 10/11/2023

Afschaffing selectieproeven - Bekwaamheidsattest

Het bekwaamheidsattest blijft verplicht voor taxichauffeurs in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Afschaffing selectieproeven.

De kandidaat-chauffeur (m/v) moet niet langer het kwalificatietraject (selectieproef) afleggen en slagen of aantonen dat hij/zij 2 jaar ervaring heeft als VVC-chauffeur om zijn/haar bekwaamheidsattest te behalen. Procedure gaat in vanaf 10 november 2023

Voortaan kan de kandidaat-chauffeur het bekwaamheidsattest rechtstreeks aanvragen via het gewestelijk platform door de volgende documenten te bezorgen: 

  • Uittreksel uit het strafregister (minder dan drie maanden oud is)
  • Bewijs levert van een minimale kennis van het Frans en/of het Nederlands, dat ten minste van het niveau A2 van het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader moet zijn 
  • Kopie van het Belgisch of buitenlands rijbewijs, dat de kandidaat-chauffeur (m/v) toestaat in België een voertuig van categorie B te besturen, en dat ten minste twee jaar in zijn/haar bezit is op het ogenblik van de indiening van de aanvraag
  • Geldig medisch attest 
  • Pasfoto van de kandidaat-chauffeur (m/v)
  • 75 € per aanvraag van een bekwaamheidsattest


Meer informatie: Taxi News Brussels Mobiliteit