Nieuws

Zoeken

Laatste nieuws

  • 04/01/2023

Geschenkcheques 2022 al betaald aan uw werknemers?

De arbeiders uit de sector (Taxi en VVB) hadden in december 2022 opnieuw recht op geschenkcheques.

De arbeiders uit de sector (Taxi en VVB) hebben in december 2022 opnieuw recht op geschenkcheques!


Toekenningsvoorwaarden:

  • 2 jaar anciënniteit in het bedrijf per 01/12/2022.
  • Minstens één dag effectief gepresteerd hebben in 2022.


Bedrag van de geschenkcheque:

  • Voltijdse: € 35.
  • Arbeidsregime meer dan 50% van een voltijdse arbeider volgens arbeidscontract: € 35.
  • Arbeidsregime van 50% of minder van een voltijdse arbeider volgens arbeidscontract: € 17,5.


Terugbetaling door het Sociaal Fonds:

De werkgever kan nadien het bedrag van de geschenkcheques terugvorderen van het Sociaal Fonds (enkel de nominale zichtwaarde van de cheques!).

Terugbetaling mag u vanaf april 2023 verwachten.

Meer informatie:

De formulieren voor de aanvraag van terugbetaling door het Sociaal Fonds vindt u hier >>>>>>>
De volledige CAO betreffende de geschenkcheques vindt u hier >>>>>>>