Nieuws

Zoeken

Laatste nieuws

  • 07/03/2024

Laatste kans voor Taxichauffeurs| Inschrijving Taalopleiding

Laatste kans voor taxichauffeurs

Wanneer u niet voor juni 2024 een inschrijvingsbewijs indient, kunnen lokale besturen vanaf juni 2024 uw bestuurderspas intrekken. Wanneer dat gebeurt, kunt u niet langer uw job uitoefenen. Dit is de laatste kans voor de taxichauffeurs die niet voldoen aan de taalvereisten en ook nog geen stappen hebben ondernomen. De Vlaamse overheid moedigt iedereen aan om zich zo snel mogelijk in te schrijven voor een opleiding.

Laatste kans voor taxichauffeurs

Wanneer u niet voor juni 2024 een inschrijvingsbewijs indient, kunnen lokale besturen vanaf juni 2024 uw bestuurderspas intrekken. Wanneer dat gebeurt, kunt u niet langer uw job uitoefenen. Dit is de laatste kans voor de taxichauffeurs die niet voldoen aan de taalvereisten en ook nog geen stappen hebben ondernomen. De Vlaamse overheid moedigt iedereen aan om zich zo snel mogelijk in te schrijven voor een opleiding.

Verplicht taalniveau voor taxichauffeurs

Taxichauffeurs zijn in Vlaanderen sinds 2020 verplicht een bepaald niveau Nederlands te behalen: het niveau B1, richtgraad 2.1. en 2.2. Deze vereiste werd gekoppeld aan de bestuurderspas. De Vlaamse regering had al eerder beslist om een overgangsmaatregel te voorzien. Chauffeurs met een bestuurderspas die verleend werd voor 1 juli 2022 kregen meer tijd om hun Nederlands te verbeteren. Die overgangsperiode werd in juni 2022 met 2 jaar verlengd naar 30 juni 2024. Nu wordt deze periode dus nog eens met een jaar verlengd. Taxichauffeurs krijgen tot 30 juni 2025 de tijd om het gewenste taalniveau Nederlands te behalen. De groep die gebruik kan maken van de overgangsmaatregel, wordt bovendien uitgebreid naar iedereen die zijn bestuurderspas kreeg voor 1 juli 2023.

Schrijf u in voor een taalcursus voor 30 juni 2024

Er is wel een belangrijke voorwaarde om van deze verlenging gebruik te kunnen maken: chauffeurs moeten voor 30 juni van dit jaar kunnen aantonen dat ze zich hebben ingeschreven voor een taalcursus waarmee ze het nodige niveau kunnen behalen. Dit kan door het inschrijvingsbewijs in te dienen bij de dienst van de gemeente of stad waar de bestuurderspas is uitgereikt.

Taxichauffeurs kunnen een digitale opleiding volgen bij twee centra voor volwassenonderwijs (CVO’s). Deze opleiding is zowel qua vorm als qua inhoud aangepast aan de noden van een taxichauffeur, en daardoor makkelijk te combineren met uw job.

  • KISP
  • QRIOS

Daarnaast kunnen taxichauffeurs ook een opleiding Nederlands als tweede taal volgen bij andere CVO’s.


Voor meer informatie zie volgende Link