Sectorale reglementering

Uniformvergoeding (alle werknemers)

Toekenningsvoorwaarden:

  • Voltijdse: 200 voltijdse arbeidsdagen gepresteerd tussen 1 juli en 30 juni jaar nadien.
  • Deeltijdse: pro rata van 200 gepresteerde dagen naargelang het arbeidsregime.

Voorbeeld 1:
Normaal voltijds arbeidsregime in het bedrijf is 38 uren/week.
Arbeidsregime werknemer is: 19 uren/week.
Toekenningsvoorwaarde: 19/38 van 200 dagen = 100 gepresteerde dagen (uitgedrukt in uren).

 Voorbeeld 2:
Arbeidsregime werknemer is : 25 uren/week.
Toekenningsvoorwaarde: 25/38 van 200 dagen = 131,6 gepresteerde dagen (uitgedrukt in uren).

 
Bedrag:

  • Voltijdse: forfait € 150 per jaar.
  • Deeltijds: pro rata van € 150 naargelang het arbeidsregime.

Voorbeeld 1:
Normaal voltijds arbeidsregime in het bedrijf is 38 uren/week.
Arbeidsregime werknemer is: 19 uren/week.
Bedrag : 19/38 van € 150 = € 75.

Voorbeeld 2 :
Arbeidsregime werknemer is: 25 uren/week.
Bedrag : 25/38 van € 150 EUR = € 98,7.

 
Procedure:

  • Rechtstreekse betaling door het Sociaal Fonds aan de rechthebbende werknemers, per overschrijving op bankrekening van de werknemer. De betaling wordt midden december voldaan. 
  • In november van elk jaar wordt naar elke rechthebbende, van wie de gegevens nog niet kennen, een brief gestuurd door het Sociaal Fonds om het bankrekeningnummer te bekomen.
  • Rechthebbenden kunnen nog gedurende 5 jaar hun recht laten gelden.

 

Onder werknemers wordt verstaan de arbeiders en arbeidsters, aangegeven in de RSZ-categorie 068.