Sectorale reglementering

Vergoeding bij definitief verval van de medische schifting (alle chauffeurs)

Toekenningsvoorwaarden:

  • Definitief verval attest van medische schifting.
  • Sinds minimum 5 jaar in dienst van dezelfde onderneming.

Bedrag

  • € 1.000

Procedure:

  • Voorlegging van bewijs van definitief verval van de medische schifting.
  • Rechtstreekse betaling door de werkgever aan zijn chauffeur.
  • Terugbetaling door het Sociaal Fonds aan de werkgever met een speciaal aanvraagformulier.