Sectorale reglementering

Aanvullende sociale uitkering en getrouwheidspremie (alle werknemers)

Toekenningsvoorwaarden:

1. Gedurende heel de referteperiode die aanvangt op 1 oktober van het jaar dat het dienstjaar voorafgaat en eindigt op 30 september van het dienstjaar, lid zijn van een van de representatieve interprofessionele werknemersorganisaties;

2. En in deze referteperiode voorkomen op de RSZ-aangifte van een werkgever voor minstens:

  • Minstens 42 effectief gewerkte dagen in een regime van maximum vijf dagen, of
  • Minstens 50 effectief gewerkte dagen in een regime van minstens zes dagen. 

Bedrag (per jaar):

  • 2019: € 135
  • vanaf 2020: €145

Procedure:

  • Betaling door BTB of ACV-Transcom aan de werknemer.
  • Terugbetaling door het Sociaal Fonds aan BTB en TRANSCOM.

 

Onder werknemers wordt verstaan de arbeiders en arbeidsters, aangegeven in de RSZ-categorie 068.