Sectorale reglementering

Aanvullende sociale uitkering en getrouwheidspremie (alle werknemers)

Toekenningsvoorwaarden:

  • Sinds minimum 12 maanden lid van één van de representatieve interprofessionele werknemersorganisaties.
  • In dienst van een werkgever uit de RSZ-categorie 068 (taxi of VVB) op 30 september.

Bedrag (per jaar):

  • 2019: € 135
  • vanaf 2020: €145

Procedure:

  • Betaling door BTB of ACV-Transcom aan de werknemer.
  • Terugbetaling door het Sociaal Fonds aan BTB en TRANSCOM.

 

Onder werknemers wordt verstaan de arbeiders en arbeidsters, aangegeven in de RSZ-categorie 068.