Sectorale reglementering

Aanvullende werkloosheidsuitkering (alle werknemers)

Opgelet: tijdens de corona-crisis gelden andere voorwaarden en is er een ander formulier om een terugbetaling aan te vragen. Voor meer informatie, klik door naar de volgende pagina >>>>>


Toekenningsvoorwaarden:

  • Werkloos zijn door gebrek aan werk ten gevolge van economische redenen.
  • Op het ogenblik van de werkloosheid in dienst van de werkgever zijn.
  • Gerechtigd zijn op de werkloosheidsuitkeringen bij toepassing van de wetgeving op de werkloosheidsverzekering.

Bedrag:

  •  € 3 per werkloosheidsdag.
  • Maximum € 90 per jaar.

Procedure:

  • Rechtstreekse betaling door de werkgever aan zijn werknemer.
  • Per maand.
  • Terugbetaling door het Sociaal Fonds aan de werkgever met een speciaal aanvraagformulier.


Onder werknemers wordt verstaan de arbeiders en arbeidsters, aangegeven in de RSZ-categorie 068.