Sectorale reglementering

Aanvullende werkloosheidsuitkering (alle werknemers)

Opgelet: Specifiek voor het jaar 2020 gelden andere voorwaarden (corona) en is er een ander formulier om een terugbetaling aan te vragen. Voor meer informatie, klik door naar de volgende pagina >>>>>

Voor alle andere jaren:

PS: Geldt enkel voor uitbetalingen om economische redenen, tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht (Covid of andere) komen niet in aanmerking voor deze terugbetaling. 

Toekenningsvoorwaarden:

  • Werkloos zijn door gebrek aan werk ten gevolge van economische redenen.
  • Op het ogenblik van de werkloosheid in dienst van de werkgever zijn.
  • Gerechtigd zijn op de werkloosheidsuitkeringen bij toepassing van de wetgeving op de werkloosheidsverzekering.

Bedrag:

  •  € 3 per werkloosheidsdag (geïndexeerd per 01/01/24  € 3,02).
  • Maximum € 90 per jaar (geïndexeerd per 01/01/24  € 90,47).

Procedure:

  • Rechtstreekse betaling door de werkgever aan zijn werknemer.
  • Per maand.
  • Terugbetaling door het Sociaal Fonds aan de werkgever met een speciaal aanvraagformulier.


Onder werknemers wordt verstaan de arbeiders en arbeidsters, aangegeven in de RSZ-categorie 068.