Sectorale reglementering

Geschenkcheques (alle werknemers)

Toekenningsvoorwaarden:

  • 2 jaar anciënniteit in het bedrijf op 1 december van het toekenningsjaar.
  • Minstens één dag effectief gepresteerd hebben in het toekenningsjaar.

Bedrag van de geschenkcheque:

  • Voltijdse : € 35.
  • Arbeidsregime meer dan 50% van een voltijdse werknemer volgens arbeidscontract: € 35.
  • Arbeidsregime van 50% of minder van een voltijdse werknemer volgens arbeidscontract: € 17,5.

Procedure:

  • Overhandiging door de werkgevers in december van het toekenningsjaar. Werknemer ondertekent het ontvangstformulier.
  • Sociaal Fonds betaalt terug aan de werkgever vanaf maart van het volgende kalenderjaar, na ontvangst van het speciaal aanvraagformulier.

 

Onder werknemers wordt verstaan de arbeiders en arbeidsters, aangegeven in de RSZ-categorie 068.