Sectorale reglementering

Geschenkcheques (alle werknemers)

Toekenningsvoorwaarden:

  • 2 jaar anciënniteit in het bedrijf op 1 december van het toekenningsjaar.
  • Minstens één dag effectief gepresteerd hebben in het toekenningsjaar.

Bedrag van de geschenkcheque:

  • Voltijdse : € 35.
  • Arbeidsregime meer dan 50% van een voltijdse werknemer volgens arbeidscontract: € 35.
  • Arbeidsregime van 50% of minder van een voltijdse werknemer volgens arbeidscontract: € 17,5.

Procedure:

  • Overhandiging door de werkgevers in december van het toekenningsjaar. Werknemer ondertekent het ontvangstformulier.
  • Sociaal Fonds betaalt terug aan de werkgever vanaf april van het volgende kalenderjaar, na ontvangst van het speciaal aanvraagformulier.


Link CAO: 

Klik hier

DEZE CAO IS VERVALLEN OP 31/12/2022 EN WERD NIET MEER VERLENGD VANAF 1/1/2023. ZIJ IS DUS NIET MEER VAN TOEPASSING 

Onder werknemers wordt verstaan de arbeiders en arbeidsters, aangegeven in de RSZ-categorie 068.