Sectorale reglementering

Afscheidspremie (alle werknemers)

Toekenningsvoorwaarden:

  • Voorlegging van één of meerdere anciënniteitsattesten.
  • Pensioengerechtigde leeftijd bereikt hebben of tot het brugpensioen toegelaten.


Bedrag:

Eenmalige premie:

  • Arbeidsregime meer dan 50% ten opzichte van een voltijdse: € 50 per 5 jaar ononderbroken anciënniteit in de sector.
  • Arbeidsregime van 50% of minder: € 25 per 5 jaar ononderbroken anciënniteit in de sector.

Procedure:

  • Rechtstreekse betaling door de werkgever aan zijn werknemer.
  • Terugbetaling door het Sociaal Fonds aan de werkgever met een speciaal aanvraagformulier.

 

Onder werknemers wordt verstaan de arbeiders en arbeidsters, aangegeven in de RSZ-categorie 068.