Sectorale reglementering

Vergoeding bij overlijden (alle werknemers)

Toekenningsvoorwaarden:

  • Werknemer actief in dienst van een werkgever uit de RSZ-categorie 068 (Taxi of VVB).
  • Werknemer heeft nog niet de wettelijke pensioengerechtigde leeftijd bereikt.

 Bedrag:

  • € 1.000
  • Aan overblijvende echtgenoot of
  • Aan de persoon die kan bewijzen dat hij de begrafeniskosten van de overleden werknemer heeft gedragen.


Procedure:

  • Rechtstreekse betaling door de werkgever aan de rechthebbende.
  • Terugbetaling door het Sociaal Fonds aan de werkgever met een speciaal aanvraagformulier en attesten.


Onder werknemers wordt verstaan de arbeiders en arbeidsters, aangegeven in de RSZ-categorie 068.