Sectorale reglementering

Ecocheques 2023 (alle werknemers)

Bedrag van de ecocheques:

  • € 250 voor een werknemer die gedurende de hele referteperiode (onder "referteperiode" wordt verstaan de periode vanaf 1 januari tot en met 31 december van het voorgaande kalenderjaar) voltijds tewerkgesteld was.

1. Voltijdse werknemer

Formule: M x J
                  A


M = Jaarbedrag van de ecocheques: € 250
J = Aantal gepresteerde of gelijkgestelde [1] dagen van de werknemer in de referteperiode
A = Theoretisch aantal dagen op jaarbasis: Aantal werkdagen per week volgens het normale arbeidsregime van de werknemer  x  52


Voorbeeld 1:

Voltijdse werknemer met volledige prestaties
Bedrag : € 250 x 260 = € 250
                  (5*52)

=> De werknemer ontvangt voor € 250 aan ecocheques

Voorbeeld 2:

Voltijdse werknemer met onvolledige prestaties: pro rata
Arbeidsregime werknemer is: 38 uren/week, er zijn 200 gepresteerde dagen
Bedrag : € 250 x 200 = € 192,30 [2]
                   (5*52)

=> De werknemer ontvangt voor € 192,30 aan ecocheques

2. Deeltijdse werknemer (pro rata)


Formule: M x H
                  A

M = Jaarbedrag van de ecocheques: € 250
H = Aantal gepresteerde of gelijkgestelde uren van de werknemer in de referteperiode
A = Theoretisch aantal uren op jaarbasis: Aantal uren per week volgens het normale arbeidsregime van een voltijdse werknemer x 52
 

Voorbeeld 1:

Normaal voltijds arbeidsregime in het bedrijf is 38 uren/week
Arbeidsregime werknemer is: 19 uren/week
Bedrag : € 250 x (19*52) = € 125
                   (38*52)

=> De werknemer ontvangt voor € 125 aan ecocheques

 
Voorbeeld 2:

Normaal voltijds arbeidsregime in het bedrijf is 38 uren/week
Arbeidsregime werknemer is: 25 uren/week
Bedrag : € 250 x (25*52) = € 164,47 [3]
                   (38*52)

=> De werknemer ontvangt voor € 164,47 aan ecocheques

 

Procedure:

Waar ecocheques bestellen?

  • Bij EDENRED: klik hier >>>>
  • Bij SODEXO: klik hier >>>>

  

Wat kan ik met mijn ecocheques kopen?

U vindt een goed overzicht in volgend document

 [1] Worden als gelijkgestelde dagen beschouwd:

1. Vakantiedagen
2. Dagen arbeidsongeschiktheid gedekt door een gewaarborgd loon
3. Omstandigheidsverlof waarvoor het loon behouden wordt
4. Moeder-vaderschapsverlof


[2] Dit bedrag wordt afgerond naar de hogere schijf van 5 euro.

Indien het totale bedrag van de ecocheques minder dan 10 euro bedraagt, kan de werkgever naar keuze de ecocheques effectief afgeven of dat bedrag, verhoogd met 50 %, toevoegen aan het loon.

 
[3] Dit bedrag wordt afgerond naar de hogere schijf van 5 euro.

 

 

Onder werknemers wordt verstaan de arbeiders en arbeidsters, aangegeven in de RSZ-categorie 068.