Nieuws

Zoeken

Laatste nieuws

  • 09/07/2014

Onderzoek naar de werkbaarheid in de taxi- & VVB-sector (1)

Met de ondersteuning van het ESF (Europees Sociaal Fonds) en het VCF (Vlaams Cofinancieringsfonds) zal het Sociaal Fonds Taxi & VVB tot juni 2015 de werkbaarheidsgraad in de sector onderzoeken en analyseren.

 

 

Met de problematiek ‘vergrijzing’ krijgt het langer werken meer en meer belang. Meer werkbaar werk betekent dat mensen het haalbaar achten om hun job verder te zetten tot ze op pensioen kunnen.

 

 

 

 

Werk dat het label ‘werkbaar’ krijgt voldoet aan vier voorwaarden:

  • Het leidt niet tot (problematische) werkstress;
  • Het houdt evenwicht met het privéleven;
  • Het biedt voldoende leerkansen;
  • Het blijft motiverend.

 

Het aandeel van de jobs in Vlaanderen die de Stichting, Innovatie & Arbeid, het onderzoeksinstituut van en voor de sociale partners in de SERV (Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen), het kwaliteitslabel ‘werkbaar werk’ toekent, steeg van 52,3 % in 2004 tot 54,6 % in 2013. Echter is hiermee het Toekomstpact Vlaanderen 2020 met 60 % werkbare jobs nog lang niet behaald.

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoe zit het nu met de kwaliteit van het werk in de sector van taxi’s en verhuur van voertuigen met chauffeur? Met de ondersteuning van het ESF (Europees Sociaal Fonds) en het VCF (Vlaams Cofinancieringsfonds) zal het Sociaal Fonds Taxi & VVB tot juni 2015 de werkbaarheidsgraad in de sector onderzoeken en analyseren. Er zal hierbij gewerkt worden rond 2 acties: enerzijds een instroomactie die de nieuwkomers helpt omgaan met de sectoreigenheden en anderzijds een actie die naar werkbaarheidsingrepen zoekt voor oudere werknemers.