Nieuws

Zoeken

Laatste nieuws

  • 22/01/2024

Anciënniteitsvergoeding taxichauffeurs

Zoals elk jaar dienen de werkgevers die onder de toepassing van de taxi-CAO vallen, in januari een anciënniteitsvergoeding te betalen aan hun taxichauffeurs

Werkgevers moeten in januari anciënniteitsvergoedingen aan hun taxichauffeurs (onder taxi-CAO) betalen.

Toekenningsvoorwaarden: 

  • De chauffeur kan 200 arbeids- en/of gelijkgestelde dagen  voor het voorbije jaar bewijzen . De lijst van de gelijkgestelde dagen / gelijkgestelde periodes vindt u in het volgende  dit pdf-documentNoteer dat ook de dagen voor onderbreking wegens tijdskrediet tot de gelijkgestelde dagen behoren.
  • De taxichauffeur was nog steeds in dienst op 31 december van het voorgaande jaar.


Bedrag anciënniteitspremie:  De percentages op de jaarlijkse recette (excl. BTW) per aantal jaren anciënniteit zijn als volgt:

  • 0,50 % na 3 jaar ononderbroken dienst in dezelfde onderneming
  • 1,00 % na 5 jaar ononderbroken dienst in dezelfde onderneming
  • 1,50 % na 10 jaar ononderbroken dienst in dezelfde onderneming
  • 2,00 % na 15 jaar ononderbroken dienst in dezelfde onderneming
  • 2,50 % na 20 jaar ononderbroken dienst in dezelfde onderneming


Voor informatie over de betalingsmodaliteiten, raadpleeg de CAO >>>>>>

Voor praktische voorbeelden van de berekening van de anciënniteitsvergoeding, Klik hier