Nieuws

Zoeken

Laatste nieuws

  • 14/02/2024

Vrijstelling startbanen 2022 - 2023

De vrijstelling is voor grote bedrijven (met meer dan 50 VTE) die anders onder de verplichting vallen...

M.B. 23 JANUARI 2024. - Vrijstelling tewerkstelling van jongeren 

Ministerieel besluit tot vrijstelling van de verplichting om jonge werknemers in dienst te nemen voor de werkgevers die ressorteren onder het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek (PC 140) en behoren tot de subsector van de taxiondernemingen en van de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur. 

Werkgevers die ressorteren onder het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek (PC 140) en behoren tot de subsector van de taxiondernemingen en van de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur, worden volledig vrijgesteld  van de verplichting nieuwe werknemers in dienst te nemen met een startbaanovereenkomst voor de periode van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2023.

23 JANUARI 2024. - Ministerieel besluit tot vrijstelling van de verplichting van startbanen in de taxisector in 2022-2023.pdf