Nieuws

Zoeken

Laatste nieuws

  • 28/11/2023

Uniformvergoeding 2023

Half december 2023 worden de uniformvergoedingen betaald aan de rechthebbende arbeiders uit de sector.

Half december 2023 worden de uniformvergoedingen betaald aan de rechthebbende arbeiders uit de sector.

De arbeiders die voor de eerste maal recht hebben op de vergoeding, hebben van het Sociaal Fonds een brief gekregen met de vraag hun rekeningnummer aan ons te bezorgen.


De arbeiders, die reeds in het verleden een uniformvergoeding van ons ontvingen en van wie we reeds het rekeningnummer bezitten, zullen de vergoeding automatisch van het Sociaal Fonds ontvangen.
 

Meer info over de toekenningsvoorwaarden van de uniformvergoeding, vindt u hier >>>>>>>