Nieuws

Zoeken

Laatste nieuws

  • 28/10/2014

Onderzoek naar de werkbaarheid in de taxi- & VVB-sector (2)

Resultaten telefonische enquête bij de huidige chauffeurs en chauffeurs die de sector hebben verlaten.

 

Met het project ‘Werkbaarheid in de taxi- en VVB-sector’, met ondersteuning van het Europees Sociaal Fonds (ESF), wil de sector nagaan waarom het goed is om in de sector te werken, met welke problemen de werknemers kampen en hoe we deze problemen kunnen oplossen om hen langer aan het werk te kunnen houden.

 

 

 

Fase 1


Uit het vooronderzoek (gesprekken met werkgevers, werknemers, sociale partners, ..) blijkt dat de taxi- en VVB-sector kampt met 3 risico's op het vlak van 'werkbare job' namelijk anciënniteit, absenteïsme en verkeersongevallen. Deze risico’s worden versterkt of verzwakt door enkele dreigingen: verkeersdrukte, verkeersagressie, concurrentiedruk, verloning,…


Positieve stimuli voor een 'werkbare job' in onze sector zijn: klantencontacten, autonomie en zelfstandigheid, geen fysieke belasting,…

 

Fase 2


Op basis van deze informatie is er een werkbaarheidsenquête voor de chauffeurs opgesteld. Hierbij zijn zowel de huidige als chauffeurs die de sector hebben verlaten, telefonisch geënquêteerd. Er werd gekozen voor een kwalitatief onderzoek waarbij het streefdoel op 150 respondenten lag. In september 2014 zijn er 162 enquêtes afgenomen.

De resultaten van deze enquête kunt u hier terugvinden 

 

  • De taxi-of VVB-chauffeur (in de enquête) is gemiddeld 49 jaar
  • Anciënniteit van minder dan 3 jaar
  • 18,5% heeft een migratie-achtergrond
  • 83,5% heeft maximum een diploma middelbaar onderwijs
  • 63,3% werkt 5 à 6 dagen per week met een gemiddelde werkdag van 8,6 uur
  • 69,5% van de bevraagde chauffeurs koos voor de job omwille van jobintrinsieke motivatie (vrijheidsgevoel, klantencontact, graag op de baan)
  • Hierdoor geven de chauffeurs hun job ook een vrij hoge score, gemiddeld 7,6/10
  • Voor 32,8%van de chauffeurs draaide de job slechter uit dan verwacht
  • 17,2% wil liever een andere job, buiten de sector


Het profiel van de chauffeurs in combinatie met de jobkarakteristieken maakt de sector dus gevoelig voor werkbaarheidsproblemen.


De mogelijke initiatieven om de werkbaarheid van de job te verbeteren, die uit de enquête naar voren kwamen, zijn enerzijds het voldoende informeren van de kandidaat-chauffeur over de job (inhoud, karakteristieken) voor zijn aanwerving en anderzijds opleidingen zoals extra taalopleiding Nederlands voor anderstaligen, opleiding rond omgaan met klanten en defensief rijden.

 

Fase 3 (momenteel lopende)


Aan de hand van interviews met werkgevers en partnerorganisaties zal er nu onderzocht worden welke initiatieven (voortgevloeid uit de enquête) realiseerbaar en gewenst zijn in onze sector.