Nieuws

Zoeken

Laatste nieuws

 • 06/09/2018

Infosessie: Samenwerken met culturele verschillen

Maandag 24 september van 18u30 – 21u: Intersectorale info- en netwerksessie:
“Samenwerken met culturele verschillen op de werkvloer: een verrijking maar ook een uitdaging”

Als medewerker of leidinggevende hebt u waarschijnlijk te maken met een divers personeelsbestand, bestaande uit verschillende nationaliteiten, culturen en godsdiensten. Dit kan zeer verrijkend zijn maar het is soms ook een uitdaging.

De realiteit leert ons dat verschillen tussen mensen ook meningsverschillen, interpretaties, misverstanden en soms wederzijdse vooroordelen met zich kunnen meebrengen, want ‘de onbevooroordeelde mens’ bestaat nu eenmaal niet.

Tijdens de workshop gaan we, aan de hand van concrete casussen, samen op zoek naar een adequate manier om hier als professional mee om te gaan. Het samenwerken met en het managen van een divers samengestelde ploeg betekent soms grenzen verleggen, opdat elke medewerker zich minimaal gerespecteerd voelt in zijn/haar verschil. Maar anderzijds ook grenzen duidelijk stellen opdat we op basis van een goede verstandhouding en met wederzijds respect kunnen samenwerken.


Concreet gaat het over veel gestelde vragen zoals:

 • het omgaan met culturele verschillen en wederzijdse vooroordelen
 • het al dan niet toestaan van het bidden op de werkvloer
 • de vraag naar meerdere weken vakantie om familie te bezoeken in het thuisland
 • hoe omgaan met bepaalde wensen tijdens de ramadan
 • verlof voor bepaalde religieuze feestdagen
 • het praten in de eigen taal op de werkvloer, de kennis van het Nederlands
 • de omgang met collega’s van het andere geslacht
  ....

Gastspreker:

Houssein BOUKHRISS (Trace bvba - °1960)

 • Heeft al meer dan 35 jaar ervaring in het geven van trainingen. Vooral ervaring met Diversiteitsmanagement, Teamcoaching en Groepsdynamica, Interculturele Communicatie, Conflicthantering en Leadership, zowel voor de privé-sector, de socio-culturele sector als voor de overheidsdiensten (lokaal, provinciaal en federaal).
 • Was 13 jaar lang werkzaam bij het Koninklijk Commissariaat voor het Migrantenbeleid en het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding als adviseur en als coördinator van de vormingsdienst (1989-2002).
 • Is als gastdocent-trainer verbonden geweest aan de Nederlandse Politie Academie voor de vakken Sociologie en Pluriformiteit (opleiding voor leidinggevenden op operationeel niveau 1996-2002) en aan de Karel de Grote Hogeschool Antwerpen voor de opleiding Diversiteitsmanagement (2000-2002).
 • Zaakvoerder en trainer-consultant van TRACE bvba sinds 1997.


Praktisch:

 • Voor wie? Een (gratis) interactieve informatieavond voor zaakvoerders en personeelsverantwoordelijken uit de transportsectoren.
  Wanneer? Op maandag 24 september 2018 van 18u30 – 21u.
  Waar? Huis van de Verhuis, Stroobantsstraat 48A, 1140 Evere.
  Meer info? Neem contact met op via stefanie.dobbelaere@taxi-info.be of 02/245 11 77 


Schrijf u snel in, want het aantal plaatsen is beperkt!