Nieuws

Zoeken

Laatste nieuws

  • 22/12/2014

Onderzoek naar de werkbaarheid in de taxi- & VVB-sector (3)

Met de middelen die het ESF-Vlaanderen ter beschikking stelt, krijgt het Sociaal Fonds Taxi & VVB de mogelijkheid om in het voorjaar van 2015 twee acties rond werkbaarheid te realiseren.

 

 

De bevraging bij 162 taxi- en VVB-chauffeurs (huidige en ex-chauffeurs) en een ondersteunende kwalitatieve bevraging bij werkgevers, werknemersvertegenwoordigers en ervaringsdeskundigen uit andere sectororganisaties resulteerden in een actieplan met 10 actiefiches. Elke fiche beschrijft een piste waarop de sector kan inzetten om werkbaarheid voor de chauffeurs in de sector te optimaliseren.     

 

De 10 actiefiches kunt u hier terugvinden. 


Met de middelen die het ESF-Vlaanderen ter beschikking stelt, krijgt het Sociaal Fonds Taxi & VVB de mogelijkheid om in het voorjaar van 2015 twee acties rond werkbaarheid te realiseren. Op basis van het draagvlak bij de werknemers en werkgevers, de realiseerbaarheid binnen het begrote tijdsbestek en het gereserveerde budget gaat de voorkeur naar de actie ‘zelftest’ en de actie ‘advies levenskwaliteit’. 


1. Actie ‘zelftest’

Korte zelftests (online en/of via mobiele app) bieden de chauffeur inzicht in zijn vakbekwaamheid (talenkennis, test ‘klantenomgang’, verkeersreglement,…). 

Waarom deze actie?

  • Bewustwording en opstap naar bijscholing: chauffeurs (en hun werkgevers) zijn zich vaak weinig bewust van de kloof tussen benodigde en beheerste competenties. Mede daardoor zijn ze weinig geïnteresseerd in opleiding en bijscholing. De tests dienen als bewustwordingsinstrument en zetten de werknemers waar nodig op weg naar bijscholing.
  • Erkenning: zelftests brengen niet enkel de hiaten in beeld, maar maken ook zichtbaar hoe goed een chauffeur is. Ze geven op individueel niveau erkenning, wat de chauffeur sterkt in zijn zelfbeeld.
     

2. Actie ‘advies levenskwaliteit’

Een tijdelijk lopend initiatief waarbij een 'levenskwaliteit-adviseur' via een ‘roadshow’ zal adviseren rond verschillende levenskwaliteit-thema’s zoals voeding, beweging, slaap, ergonomie,… Hiernaast zullen ook ondersteunende materialen (mailcampagne, drukwerk) verspreid worden. 

Waarom deze actie?

De fysieke gezondheid van chauffeurs is kwetsbaar:    

  • Afwisselende shiften raken aan het slaapritme.
  • Het is een uitgesproken ‘zittend’ beroep waarbij weinig lichaamsbeweging komt kijken.
  • De arbeidsomstandigheden en het werkritme brengen de chauffeurs er al snel toe om te kiezen voor een snelle snack en (ongezonde) tussendoortjes, i.p.v. een evenwichtige maaltijd waarvoor ze tijd kunnen nemen.

 

Het project loopt in juni 2015 af. Gedurende het voorjaar van 2015 zal de sector deze twee acties trachten te realiseren.