Nieuws

Zoeken

Laatste nieuws

  • 22/02/2022

18/02/2022 - Exploitatievoorwaarden individueel bezoldigd pe

Vlaamse regering beslist over aanpassing milieucriteria voor voertuigen IBP aan de gewijzigde berekening van de ecoscores

De wijziging brengt een kleine verlichting van de ecoscore-eisen voor voertuigen aangekocht van 2021 tot eind 2024.

Exploitatievoorwaarden voor het individueel bezoldigd personenvervoer (Taxibesluit) 

Na adviezen van de MORA en van de Vlaamse Toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens wijzigt de Vlaamse Regering opnieuw principieel het besluit over de exploitatievoorwaarden voor het individueel bezoldigd personenvervoer (Taxibesluit). De voornaamste wijziging is het aanpassen van de milieucriteria aan de gewijzigde berekening van de ecoscores. Daarnaast zijn er ook aanpassingen in de bepalingen rond de gegevensopslag en -verwerking, om in overeenstemming te zijn met het decreet hierover. Over dit besluit wordt nog het advies ingewonnen van de Raad van State. 

Lees hier:

De tekst van het Wijzigingsbesluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het BVR over de exploitatievoorwaarden voor IBP

De nota van de Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken, aan de Vlaamse regering over dit wijzigingsbesluit

We komen nog spoedig terug met meer uitleg over het belang van deze wijzigingen voor uw aankoop van nieuwe voertuigen