Nieuws

Zoeken

Laatste nieuws

  • 04/05/2022

04/05/22 - Indexering garagepersoneel

Op 1 mei 2022 worden de baremalonen en effectief betaalde lonen van het garagepersoneel  geïndexeerd met 2%.

Ten gevolge van deze indexering bedragen de minimumlonen voor het garagepersoneel in het regime van de 38-uren werkweek vanaf 1/05/2022:


Categorie

Minimumuurloon 1/03/2022

Minimumuurloon 1/05/2022

Hulparbeider

€ 11,8621

€ 12,0993

Geschoolde arbeider - 3e categ.

€ 12,5950

€ 12,8469

Geschoolde arbeider - 2e categ.

€ 13,8479

€ 14,1249

Geschoolde arbeider - 1e categ.

€ 14,5848

€ 14,8765

Buiten categorie

€ 15,5659

€ 15,8772

Dit betreft het garagepersoneel van taxibedrijven, van VVB-bedrijven en van bedrijven IBP