Nieuws

Zoeken

Laatste nieuws

  • 09/09/2022

Week van de Geletterdheid 2022

De Week van de Geletterdheid 2022 loopt van 5 tot 11 september en staat in het teken van 'Geletterdheid in de werkcontext'

Waarom werk?
 De krapte op de arbeidsmarkt is groot. Heel wat werkzoekenden zijn laaggeletterd of hebben geletterdheidsnoden. We zijn ervan overtuigd dat deze werkzoekenden, mits de nodige ondersteuning, ook sterke toekomstige werknemers kunnen zijn. 

Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van enerzijds werkgevers, werkzoekenden, de vakbonden en de overheid om mensen aan boord te krijgen!

Onderschrijf mee de acties.

Nog meer inspiratie en informatie: www.geletterdophetwerk.be.