Nieuws

Zoeken

Laatste nieuws

  • 04/01/2023

Anciënniteitsvergoeding taxichauffeurs

Zoals elk jaar dienen de werkgevers die onder de toepassing van de taxi-CAO vallen, in januari een anciënniteitsvergoeding te betalen aan hun taxichauffeurs

Ondanks de coronacrisis die nog in de eerste jaarhelft van 2022 heerste, moeten de werkgevers anciënniteitsvergoedingen aan hun taxichauffeurs betalen, zelfs indien deze tijdens een deel van het jaar 2022 op tijdelijke werkloosheid werden geplaatst. De dagen van tijdelijke werkloosheid worden immers  gelijkgesteld bij de berekening van het minimum van 200 dagen voor de toekenning van de anciënniteitsvergoeding. Toekenningsvoorwaarden: 

  • De chauffeur kan 200 arbeids- en/of gelijkgestelde dagen  voor het voorbije jaar bewijzen . De lijst van de gelijkgestelde dagen / gelijkgestelde periodes vindt u in het volgende  dit pdf-documentNoteer dat ook de dagen voor onderbreking wegens tijdskrediet tot de gelijkgestelde dagen behoren.
  • De taxichauffeur was nog steeds in dienst op 31 december van het voorgaande jaar.


Bedrag anciënniteitspremie:  De percentages op de jaarlijkse recette (excl. BTW) per aantal jaren anciënniteit zijn als volgt:

  • 0,50 % na 3 jaar ononderbroken dienst in dezelfde onderneming
  • 1,00 % na 5 jaar ononderbroken dienst in dezelfde onderneming
  • 1,50 % na 10 jaar ononderbroken dienst in dezelfde onderneming
  • 2,00 % na 15 jaar ononderbroken dienst in dezelfde onderneming
  • 2,50 % na 20 jaar ononderbroken dienst in dezelfde onderneming


Voor informatie over de betalingsmodaliteiten, raadpleeg de CAO >>>>>>

Voor praktische voorbeelden van de berekening van de anciënniteitsvergoeding, kijk hier